Hyppää sisältöön

Hae kriisinhallinnan henkilötiedustelutehtäviin

Kriisinhallintaoperaatioiden henkilötiedustelutehtäviin kelpoisuuden saavat henkilöt, jotka suorittavat operatiivisen henkilötiedustelukurssin.

Henkilötiedustelukurssin valintakokeisiin hakuaika on 1.2.–15.5.2023. 

Valintakoe järjestetään Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa 27.–30.11.2023. Valintakokeen perusteella valituille henkilöille järjestetään noin kuuden (6) viikon mittainen Operatiivinen Henkilötiedustelukurssi (OHK) loppuvuodesta 2024.

Vaatimukset

Henkilötiedustelukurssille hakijoilta edellytetään kriisinhallintatehtäviin määritettyjen yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vähintään 2 500 metrin tulosta 12 minuutin juoksutestissä.

Hakijan tulee omata:

  • hyvät sosiaaliset taidot
  • kyky toimia pienryhmässä
  • hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen 
  • ATK-taidot 
  • Valintakokeen ja kurssin ajan voimassa oleva toimintavalmiussitoumus

Eduksi katsotaan:

  • aiempi kokemus kriisinhallintatehtävistä
  • koulutus ensihoidon tehtävissä

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu normaalin toimintavalmiushakumenettelyn kautta, eli hakeutumalla sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen.

Toimintavalmiushakemuksen kohdan ”Muut tiedot” sarakkeeseen ”Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään” tulee kirjoittaa: ”HENKILÖTIEDUSTELUKURSSI”.

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä vapaamuotoinen suomenkielinen cv (curriculum vitae).

Valintakokeeseen hyväksytyille ilmoitetaan kirjallisesti 30.9.2023 mennessä. Henkilöille, joita ei ole hyväksytty valintakokeeseen, ei asiasta erikseen tiedoteta. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja asiasta voi kysellä osoitteesta [email protected].

Usein kysytyt kysymykset

´