Hyppää sisältöön

Kosovo KFOR

Vuonna 1999 perustetun Nato-johtoisen KFOR-operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 20 henkilöä.

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 sotilaallisista osista. Se tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä. 

Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 1999 lähtien ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7 300 suomalaista.

Lisätietoa KFOR:sta operaation verkkosivuilta.

Työ operaatiossa

KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK). He toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa sekä Drenasin alueella. 

Operaatioon voi hakeutua sekä palkattuun henkilökuntaan kuuluva että reserviläinen, reservinupseerin tai aliupseerin tehtäviin vahvalla johtamiskokemuksella. Miehistötehtäviä operaatiossa ei ole.

Toimintaympäristö