Osiot
Valikko
Kansainvälinen kriisinhallinta

Sotilas pienten lasten kanssa ulkona

Kosovo KFOR

Vuonna 1999 perustetun Nato-johtoisen KFOR -operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on 19 henkilöä.

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 sotilaallisista osista. Se tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä.

KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK). He toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa ja yhteysupseeriryhmässä (Liaison and Monitoring Team, LMT) Drenasin alueella. Syksyllä 2004 perustettujen yhteysupseeriryhmien tarkoituksena on pitää yhteyttä Kosovon paikallisiin viranomaisiin ja toimia linkkinä KFOR:in sekä paikallishallinnon, YK:n ja eri avustusjärjestöjen välillä.

Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 1999 lähtien ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7 300 suomalaista.

Lisätietoa KFOR:sta operaation verkkosivuilta.

Maavoimat

Maavoimien kriisinhallintahenkilöstön palvelusvapaita mahdollistetaan asteittain

Maavoimien kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön palvelusvapaat keskeytettiin 16.3.2020. Työmatkaliikenne Schengen-alueen sisällä on sallittu hallituksen päätöksen perusteella 14.5. alkaen. Tämän vuoksi myös kriisinhallintahenkilöstölle mahdollistetaan palvelusvapaita asteittain ja tietyillä rajoituksilla.
27.5.2020 | 12.04
Maavoimat

Näkymiä Kosovoon

Suomalainen yhteysupseeriryhmä, Liaison and Monitoring Team eli tuttavallisemmin LMT, on toiminut vastuualueellaan keskisen Kosovon alueella vuodesta 2009. Ryhmä elää ja työskentelee osana toimialueensa yhteisöä keräten ajantasaista tietoa yhteiskunnan tilasta KFOR-esikunnan operatiivista suunnittelua ja päätöksentekoa varten.
10.8.2018 | 12.39
Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa
Maavoimat

Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa

KFOR-operaatio on NATOn pitkäkestoisin rauhanturvaoperaatio.
6.10.2017 | 10.50