Hyppää sisältöön

Kosovo KFOR

Vuonna 1999 perustetun Nato-johtoisen KFOR-operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 70 henkilöä.

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 sotilaallisista osista. Se tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä. 

Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 1999 lähtien.

Lisätietoa KFOR:sta operaation verkkosivuilta.

Työ operaatiossa

KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK), johon kuuluu esikunta- ja yhteysupseereita, kansallinen tukiosa sekä pioneerijoukkue. Suomalaiset toimivat operaation esikunnassa Pristina Camp Film Cityssa ja Maxhunaj Camp Novo Selossa.

Esikunta- ja yhteysupseerin tehtäviin voi hakeutua palkattuun henkilökuntaan kuuluva tai reserviläinen, jolla on reservinupseerin tai aliupseerin koulutus sekä vahva johtamiskokemus. Pioneerijoukkueessa on useita tehtäviä pioneerikoulutetuille aliupseereille sekä miehistölle. 

Toimintaympäristö

´