Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Kansainvälinen kriisinhallinta

Kuva Puolustusvoimat

Koulutukseen valituille

Koulutukseen valituille lähetetään kriisinhallintakoulutuskäsky, jossa ilmoitetaan koulutusaika ja -paikka sekä annetaan toimintaohjeita. Rauhanturvaajan opas tarjoaa hyödyllistä tietoa koulutukseen valituille.

Terveydentilan selvittäminen

Valittujen pitää lähettää alle kolme kuukautta vanha T-lomakkeelle tehty lääkärinlausunto. Lomakkeeseen liitetään virtsantutkimus ja enintään kolme vuotta vanha kuulontutkimus. Terveystarkastusta varten kuuluu täyttää terveyslomakkeet, kuten suostumus DNA-näytteen ottoon. Tarkastukseen tarvitaan myös veriryhmämääritys.

Hampaiston kelpoisuusvaatimukset

Kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevien hampaat tulee olla hoidettuina ennen koulutus- ja valintatilaisuuden alkamista. Hoitamaton hampaisto tai keskeneräiset hoidot ovat este valintatilaisuuteen osallistumiselle ja toimialueelle lähettämiselle.

Hammaskarieksen vaurioittamat hampaat (paikkaamattomat reiät, lohjenneet paikat) tulee olla korjattuina ja ientulehdus hoidettu. Osittain limakalvon läpäisseet viisaudenhampaat tulee olla poistettu. Limakalvon alla olevat puhkeamattomat viisaudenhampaat, joihin ei liity sairauden merkkejä, hyväksytään. Syvien karieksien hoidossa käytettävät kattamiset pitkäaikaisilla väliaikaisilla täytteillä (esim. lasi-ionomeeri) ovat hyväksyttäviä.

Hammaslääkärin todistukset

Kriisinhallintatehtävään valittavan tulee toimittaa koulutus- ja valintatilaisuuteen kirjallinen ote hammaslääkärin sairauskertomuksesta tarkastusmerkintöineen sekä hampaiston panoraamakuva. Hammaskartassa tulee ilmetä pintakohtaiset merkinnät. Tarkastusmerkintöjä koskeva tuloste on oltava värituloste. Tarvittaessa voidaan merkintöjen tekemiseen myös käyttää SA lomaketta 7550-441-3864. Mikäli hammaskuva on otettu digitaalisena, se on toimitettava CD levykkeellä JPEG muotoisena ja paperitulosteena. Hampaiston panoraamakuva saa olla korkeintaan kolme (3) vuotta vanha. Hampaiston status saa olla korkeintaan yhden (1) vuoden vanha.

Työsuhdeturva

Koulutuksen tai kriisinhallintapalveluksen vuoksi työnantaja ei saa päättää työsuhdetta. Työnantaja ei voi irtisanoa työsuhdetta koulutuksen tai palveluksen aikana. Palveluksen tai koulutuksen jälkeen työntekijä pitää ottaa takaisin samaan tai rinnastettavaan työhön.

Koulutustilaisuuden ajalta reserviläisille maksetaan työansion menetyksen korvauksena verotonta päivärahaa reservin arvon tai asepalvelusta suorittamattomille suunnitellun tehtävän mukaisesti:

  • miehistöön kuuluville 73,44 €/vrk
  • aliupseereille 76,52 €/vrk
  • upseereille/erikoisupseereille 79,59 €/vrk

Koulutus

Kriisinhallintajoukkojen henkilöstön koulutus jaetaan valmistavaan koulutukseen, rauhanturvaajan peruskoulutukseen, täydennyskoulutukseen sekä kotiuttamiskoulutukseen.

Valmistavaan koulutukseen henkilöstö valitaan pääsääntöisesti ennalta laaditun suunnitelman ja henkilöstötilauksen mukaisesti. Valmistava koulutus on usein edellytys vaativimpien kriisinhallintatehtävien hoitamiseen ja koulutus voi pitää sisällään esimerkiksi ulkomailla tai kotimaassa järjestettäviä kursseja.

Rauhanturvaajan peruskoulutus (rotaatiokoulutus) kestää 2 – 6 viikkoa ja se pidetään yleensä Porin prikaatissa Säkylässä. Koulutus järjestetään normaalisti 1 – 8 viikkoa ennen operaatioalueelle siirtymistä. Koulutuksessa kaikki perehdytetään toimialueeseen. Koulutuksessa kerrataan sotilaan perustaidot ja annetaan rauhanturvaajan operaatiokohtainen yleiskoulutus. Tarpeen mukaan peruskoulutuksen yhteydessä järjestetään myös erillisiä, tietyille henkilöryhmille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia. 

Täydennyskoulutus ja tehtäväkohtainen koulutus järjestetään toimialueella.

Kriisinhallintaoperaatiosta kotiinpaluun jälkeen, tyypillisesti 1-3 kk kuluttua kotiutumisesta, järjestetään kotiutuneille kotiuttamiskoulutus. Porin prikaatissa järjestettävässä tilaisuudessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksen kokemuksia sekä mm. stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita.

Linkit

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus

Rauhanturvaajan opas - Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen