Hyppää sisältöön

Palvelussuhteen ehdot

Rauhanturvaajilla palvelussuhteet ovat määräaikaisia palvelussitoumuksen keston mukaan.

Palvelusajalta maksetaan veronalaista palkkaa (+mahdolliset tehtävään kuuluvat lisät) ja verotonta päivärahaa. Jos rauhanturvaaja ei täytä tehtävän asettamia vaatimuksia, voidaan palvelussuhde katkaista. 

Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palveleville maksetaan kouluttautumisrahaa kansainvälisen osaamisen edistämiseksi. Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisinhallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta, ja se maksetaan ensimmäisen kriisinhallinnan palkanmaksun yhteydessä. 

Kriisinhallintahenkilöstölle tarjotaan majoitus, muonitus, vaatteet sekä varusteet. Matkoja korvataan operaatiokohtaisten palvelussuhteiden ehtojen mukaisesti. Henkilöstö on vakuutettu tapaturmien ja sairastumisten varalta.

Sosiaaliedut ja eläke

Kriisinhallinnan tehtävissä toimivilla on oikeus terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Henkilöstöllä on oikeus sairasajan palkkaan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen.

Kriisinhallinnassa palveltu aika luetaan hyväksi sotilaseläkettä varten. Palvelusaika luetaan hyväksi myös ikälisää, lomakorvausta tai vastaavaa etua varten.
 

Linkit

´