Hyppää sisältöön

Irak OIR ja NMI

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) toimii Irakin alueella Operation Inherent Resolve (OIR) sekä Nato Mission Iraq (NMI) -operaatioissa. Suomalaisten sotilaiden kokonaisvahvuus Irakissa on noin 70. Tällä hetkellä suomalaiset toimivat pääosin Irakin Kurdistanin ja Bagdadin alueella.

OIR-operaatio on Yhdysvaltain johtama valtioiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014. Operaatio tukee Daeshin (ISIS) vastaista toimintaa. Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 2015 lähtien. Operaatio toimii maassa Irakin hallituksen pyynnöstä.

OIR-operaation tuki- ja neuvonantotoiminnan tavoitteena on kehittää koko Irakin, mukaan lukien Irakin Kurdistanin, turvallisuusjoukkojen toimintaa ja omaa kykyä torjua Daesh, tukea laillista valtiovaltaa sekä tukea alueellisen turvallisuuden ja vakauden palauttamista. Keskeisenä tehtävänä on estää Daeshin uudelleennousu Irakin alueella. Operaatiossa on siirrytty koulutustoiminnasta prikaati- ja eri esikuntatasojen neuvonantotoimintaan.

NMI-operaation päätehtävänä on ministeriötason ja ylempien sotilasoppilaitosten neuvonantotoiminta. Neuvonantotoiminnan tarkoituksena on yhdessä irakilaisten kanssa luoda laaja-alaisia ja pitkäkestoisia uudistuksia asevoimiin sekä sen hallintoon. Uudistuksilla tuetaan Irakin turvallisuusympäristön kehittymistä. NMI on osa NATO:n ja Irakin välistä kumppanuutta, ja sen läsnäolo Irakissa perustuu Irakin hallituksen pyyntöön. NMI ei osallistu taisteluoperaatioiden neuvonantoon. NMI-operaatioon on osallistuttu 1.1.2019 alkaen TP-UTVA:n linjauksen perusteella. Suomalaisten vahvuus NMI-operaatiossa on neljä henkilöä. 

Lue lisää 

Työ operaatiossa

Suomalainen Kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) muodostuu suojausjoukkueesta sekä neuvonanto-, esikunta- ja tukiosista. Suojausjoukkue toteuttaa henkilö- ja kohteensuojaustehtäviä operaation neuvonantotoiminnalle. Joukkue osallistuu myös tukikohdan suojaamiseen ja vartiointiin yhteistoiminnassa muiden tukikohdan kansallisuuksien kanssa.

Suomalaiset osallistuvat neuvonantotoimintaan koko Irakin alueella, toiminnan painopistealueita ovat Bagdad ja Irakin Kurdistanin autonominen alue. Erityisesti yhteistoiminnan ja koordinaation kehittäminen ovat keskeisiä kohteita neuvonantotoiminnassa. Muutamia suomalaisia palvelee esikuntatehtävissä ja neuvonantajina Bagdadissa.

SKJI:n monipuolisissa tehtävissä palvelee henkilökuntaa monilla eri koulutustaustoilla. Noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on reserviläisiä, joiden laaja-alainen osaaminen tukee erinomaisesti joukon omavaraista toimintaa. Aiempi kriisinhallintakokemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Operaatioissa palvelevilta vaaditaan kykyä sopeutua vaativaan toimintaympäristöön ja muuttuviin olosuhteisiin. 

Toimintaympäristö

´