Hyppää sisältöön

Libanon UNIFIL

YK:n johtama UNIFIL-operaatio aloitti toimintansa vuonna 1978. Sen tehtävänä on avustaa Libanonin väestöä luomalla vastuualueelleen turvallinen ja vakaa ympäristö. Suomi osallistuu operaatioon noin 200 rauhanturvaajalla. 

UNIFIL-operaation keskeisimmät tehtävät ovat sinisen linjan valvonta, Libanonin asevoimien (Lebanese Armed Forces, LAF) tukeminen ja Libanonin väestön avustaminen. Lisäksi mandaattiin sisältyy muun muassa avustaminen humanitaarisen avun toimittamisessa. Operaation tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa vastuu Etelä-Libanonin turvallisuudesta voidaan kokonaan luovuttaa Libanonin turvallisuusviranomaisille. UNIFIL koordinoi tehtävänsä Libanonin ja Israelin hallitusten kanssa.

Suomi on osallistunut operaatioon viidellä vuosikymmenellä; 1982–2001, 2006–2007 ja vuodesta 2012 lähtien.

Lisätietoa UNIFIL:stä operaation verkkosivuilta.

Työ operaatiossa

Suomi osallistuu operaatioon osana ranskalaista komentajan reservipataljoonaa (Force Commander Reserve, FCR).

Suomalaisia työskentelee operaatiossa tällä hetkellä noin 200. Operatiivisissa tehtävissä toimiva jääkärikomppania on jatkuvassa 30 minuutin tai 3 tunnin toimintavalmiudessa ja suorittaa vuositasolla yhteensä satoja partiotehtäviä. 

Pääosa operatiivisen yksikön henkilöstöstä tekee vuorotyötä. Partioinnin lisäksi henkilöstö suorittaa vartio- ja valmiustehtäviä sekä osallistuu jatkokoulutukseen.

Kansallisessa tukielementissä NSE:ssä (National Support Element) työskentelee useita sotilas-, siviili- ja reserviläistaustaisia erityisosaajia kansalliseen huoltoon, hallintoon ja johtamisjärjestelmiin liittyvissä tehtävissä

Operaatiossa on runsaasti tehtäviä miehistölle ja aliupseeristolle. Etenkin ensikertaa kriisinhallintaoperaatioon hakeutuville on monia mahdollisuuksia. Lisäksi operaatiossa on runsas määrä tehtäviä reservinupseereille.

Toimintaympäristö

´