Libanon UNIFIL

Operationen UNIFIL, som leds av FN, inledde sin verksamhet 1978. Dess uppgift är att hjälpa Libanons befolkning att skapa en säker och stabil omgivning inom sitt ansvarsområde. Finland deltar i operationen med ca 200 fredsbevarare.

Operationens viktigaste uppgifter är att övervaka den blå linjen, stödja Libanons försvarsmakt (Lebanese Armed Forces, LAF) och hjälpa befolkningen i Libanon. I mandatet ingår dessutom hjälp med att säkerställa att det humanitära biståndet når fram. Målsättningen med operationen är att uppnå en situation där ansvaret för södra Libanons säkerhet i sin helhet kan överlåtas till Libanons säkerhetsmyndigheter. UNIFIL koordinerar sin uppgift tillsammans med Libanons och Israels regeringar.

Finland deltar i operationen som en del av Frankrikes operationskommendörs reservbataljon (Force Commander Reserve, FCR).

Finland har deltagit i operationen under fyra decennier; 1982-2001, 2006-2007 och fr.o.m. 2012.

Ytterligare uppgifter på operationen UNIFIL:s webbplats.