EUTM Somalia

Operationen EUTM Somalia, som inleddes 2010, har målsättningen att genom utbildning och rådgivning stödja utvecklingen av Somalias säkerhetsstyrkor. Finländarnas totala styrka i operationen är 12 personer.

Operationen EUTM Somalia stödjer den i Somalia verksamma afrikanska unionens AMISOM-operation i utbildningen av Somalias säkerhetsstyrkor. Tyngdpunkten i operationens verksamhet förläggs till rådgivande verksamhet i Somalias försvarsministerium och huvudstaben för försvarsmakten. Målsättningen är att utveckla kommandostrukturerna, ledningen, samt utbildnings-, personal och förvaltningsstrukturerna inom Somalias försvarsmakt, så att Somalias försvarsförvaltning har förmåga att själv ansvara för och upprätthålla dessa funktioner.

Finland deltar i operationen i Mogadishu med stabs-, rådgivar- och utbildarpersonal, vars uppgift är att ge utbildning och bistånd på strategisk, operativ och taktisk nivå. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på ledarutbildning och utbildarutbildning inom specialområden.

Finland har deltagit i operationen ända sedan den inleddes.

Ytterligare uppgifter på operatonen EUTM Somalias webbplats.