Mellanöstern UNTSO

Militärobservatörsoperationen UNTSO, som inleddes 1948, har som uppgift att övervaka de vapenvilor som Israel och de arabstater som omger landet har ingått samt förhindra att enskilda fall eskalerar till kriser. Finland deltar i operationen med ca 15 personer.

FN:s säkerhetsråd har tillsatt UNTSO med ett mandat som gäller tills fredsavtal mellan Israel och dess grannstater har slutits. Operationens multinationella militärobservatörgrupper har som uppgift att observera och övervaka situationen och vapenvilor i Mellanöstern, vidareförmedla information om förseelser mot eldupphör samt bistå UNIFIL-operationen i Libanon och UNDOF-operationen på Golan.

De finländska militärobservatörerna i UNTSO verkar på olika håll inom operationsområdet. Finland har deltagit i operationen sedan 1967 och är för tillfället den största nationaliteten.

Ytterligare uppgifter om UNTSO på operationens webbplats.