Kosovo KFOR

KFOR-operationen, som leds av Nato och som grundades 1999, har som uppgift att genom sin militära närvaro förhindra fientligheter och trygga freden i det multietniska Kosovo. Finländarnas totala styrka i operationen är 19 personer.

KFOR ansvarar för de militära delarna av FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99. Operationen stöder även den temporära civilförvaltningen i Kosovo som leds och koordineras av FN, den civila krishanteringsoperationen EULEX och andra internationella organisationer.

De finländska fredsbevarare som verkar inom KFOR-operationen bildar den finländska avdelningen i Kosovo (SOK). De fungerar som stabs- och sambandsofficerare vid KFORs stab inom området Pristina och i sambandsofficersgruppen (Liaison and Monitoring Team, LMT) inom området kring Drenas. Syftet med de sambandsofficersgrupper som grundades hösten 2004 är att hålla kontakt med de lokala myndigheterna i Kosovo och fungera som en förbindelselänk mellan KFOR och lokalförvaltningen, FN och olika biståndsorganisationer.

Finland har deltagit i operationen sedan 1999 och totalt har ca 7 300 finländare tjänstgjort i operationen.

Ytterligare uppgifter på operationen KFOR:s webbplats.