Hyppää sisältöön

Vakuutusasiat

Kriisinhallintapalvelukseen kutsuttu vakuutetaan sekä sotilastapaturmien että palvelussairauksien varalta.

Vakuutukset koskevat palvelussitoumuksen tehneitä, kriisinhallintaorganisaatioon kuuluvia ja muita tehtäviin varautuvia. Palvelukseen kutsuttu vakuutetaan: Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä mukaisesti: www.finlex.fi

Kriisinhallintapalvelukseen osallistuvat kuuluvat myös valtion ulkomaan matkavahinkoturvan piiriin. Matkan aikana henkilön itsensä omistamille tavaroille aiheutuneista vahingoista voi hakea korvausta Valtiokonttorilta. Valtion ulkomaan matkavahinkoturvaan voit tutustua matkatavaroiden vakuuttamisen osalta tarkemmin osoitteessa www.valtiokonttori.fi/palvelu/valtion-matkavahinkoturva

Henkivakuutus

Kuolemantapauksessa edunsaajat määritellään perintökaaren mukaisesti.

Avopuoliso saa korvauksia kuoleman sattuessa, jos hänellä on edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi tai maistraatin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

 

Tapaturmat ja terveydenhuolto

Porin prikaatin tapaturma-asiamiehenä toimii kriha-sosiaalikuraattori Dina Hagelin-Goatneljohka.

Porin prikaati vastaa välttämättömistä terveydenhuollon kustannuksista palvelusaikana. Palvelusvapaalla sairastuneen on hakeuduttava ensisijaisesti hoitoon kotikuntansa terveyskeskukseen. Mikäli sinne ei ole mahdollista päästä, voi kriisinhallintahenkilöstöön kuuluva hakeutua myös yksityiseen sairaanhoitoon. Kulut tulee aluksi maksaa itse, mutta niistä saa korvauksen Porin prikaatin suunnittelu- ja taloussektorilta.

Palveluksen päätyttyä kriisinhallintapalvelukseen syy-yhteydessä olevien tapaturmien/palvelussairauksien aiheuttamista terveydenhuollon kustannuksista haetaan korvauksia Valtiokonttorin kautta. Rauhanturvaajan tulee itse tehdä sähköinen sotilastapaturma- ja palvelussairausilmoitus Valtiokonttorille. Tämän jälkeen tapaturma-asiamies varmistaa, että kotiutuneiden kaikki tarvittavat asiapaperit toimitetaan Valtionkonttorille korvausasioiden käsittelyä varten.

Sairastuminen palveluksen aikana toisessa EU-maassa

Suomessa sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU-maassa.

Tilapäisesti ulkomailla oleskeleva kriisinhallintahenkilöstöön kuuluva voi hakea Kelalta vakuuttamispäätöksen. Päätöksen saanut säilyttää oikeutensa sairasvakuutukseen Suomessa.

Korkeintaan  vuoden kriisinhallintajoukoissa palveleva voi hankkia vakuuttamispäätöksen lisäksi maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka osoittaa henkilön kuuluvan Suomessa sairasvakuutuksen piiriin.

Kelan KV-keskus: 020 634 0200

 

Psykososiaalinen tuki

Psykososiaalisen tuen ryhmä

Psykososiaalista tukea keskustelun ja ohjauksen muodossa tarjoaa Porin prikaatin psykososiaalisen tuen ryhmä:

Kriha-sosiaalikuraattori Dina Hagelin-Goatneljohka 0299 441 275

Kenttärovasti Risto Katila 0299 441 271

****

HUS

Kriisinhallintahenkilöstöllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä HUS: in eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatriseen konsultaatiopoliklinikkaan, jos henkilö kokee palveluksen jälkeen tarvetta tukeen psyykkisten oireiden, stressin tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Kyseessä on kriisinhallintahenkilöstölle suunnattu matalan kynnyksen palvelu ja käynnit ovat luottamuksellisia.

Toimi näin:

1) ota yhteys HUS: psykiatriseen poliklinikkaan 09 - 4717 3511
2) Anna kirjallinen lupa potilastietojesi lähettämiseen Valtiokonttoriin
3) Lähetä tapaturmailmoitus Valtiokonttorille
4) Valtiokonttorilta saat jatkohoitoa järjestävälle taholle esitettävän maksusitoumuksen

****

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Vertaistukipuhelin päivystää 24/7 ja palvelu on rauhanturvaajien ja heidän läheistensä käytettävissä. Puhelut ovat luottamuksellisia. Vertaistukipuhelin: 020 769 8111

****

MIELENTERVEYSTALO.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämä sivusto tarjoaa tietoa ja oma-apuoppaita (mm. SELMA) traumaattisen kriisin kohdanneille. Linkki sivustolle: www.mielenterveystalo.fi

 

Linkit

Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus

Rauhanturvaajan opas - Tietoa kriisinhallintaoperaatioon lähtevälle ja hänen läheisilleen

´