Hyppää sisältöön

EUTM Mosambik

Heinäkuussa 2021 perustetun EUTM Mosambik -operaation tavoitteena on koulutuksella ja neuvonannolla tukea Mosambikin asevoimien kehittämistä. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on enintään viisi henkilöä. 

Operaation tavoitteena on tukea nopean toiminnan joukon (Quick Reaction Force, QRF) muodostamiseksi valittujen Mosambikin asevoimien yksiköiden kehittämistä, jotta ne saisivat tarvittavat valmiudet turvallisuuden palauttamiseksi Cabo Delgadon maakuntaan. 

Koulutusoperaatio antaa asevoimien joukoille ja niiden johdolle sotilaskoulutusta ja erikoiskoulutusta myös terrorismin vastaiseen taisteluun. Mosambikin omaa sotilaskoulutuskyvyn kehittämistä tuetaan myös kouluttajakoulutuksella. Lisäksi koulutusta annettaan ihmisoikeusvelvoitteiden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaan lukien siviilien suojelu, sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

EUTM Mosambik -operaation johtoesikunta on Mosambikin pääkaupungin Maputon alueella. Koulutus toteutetaan koulutuskeskuksessa Katemben kasarmialueella ja Dongon harjoitusalueella Chimoion kaupungin lähistöllä. Suomalaiset toimivat operaation johtoesikunnassa esikuntatehtävissä.

Lisätietoa EUTM Mosambikista operaation verkkosivulta. 

Työ operaatiossa

Suomalaiset työskentelevät operaation johtoesikunnassa Maputon alueella. Operaation tarpeiden ja tehtävänkuvauksen mukaisten tehtävien sitä edellyttäessä suomalaissotilaat voivat työskennellä tilapäisesti myös muualla operaatioalueella, esimerkiksi Chimoion koulutuskeskuksessa.

Operaatioon voi hakeutua sekä palkattuun henkilökuntaan kuuluva että reserviläinen reservinupseerin tai aliupseerin tehtäviin vahvalla koulutus- ja johtamiskokemuksella. 

Pääsääntöisesti operaatioon valittavilla on aikaisempaa kriisinhallintataustaa tehtävien itsenäisyyden vuoksi.

Toimintaympäristö

´