Hyppää sisältöön

EUTM Mali -koulutusoperaatio on päättynyt - Ajankohtaiskatsaus

Maavoimat
Julkaisuajankohta 20.5.2024 16.18
Tiedote

Puolustusvoimien osallistuminen Malissa toimineeseen EU Training Mission in Mali (EUTM-M) -koulutusoperaatioon päättyi viidennen mandaatin umpeutuessa 18.5.2024. Operaation vahvuus oli loppuvaiheessa noin 150 sotilasta, joista suomalaisia oli neljä. Viimeiset suomalaiset rauhanturvaajat palasivat kotimaahan sunnuntaina 19.5.2024.

Operaation perustaminen
Alkuvuodesta 2012 Malin pohjoisosassa sijaitsevan Azawadin alueen itsenäisyyttä ajava kapinallisryhmittymä National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) hyökkäsi Malin hallitusta vastaan. Ryhmittymä valtasi nopeasti Malin pohjoisosan ja kapinallisten jatkaessa hyökkäystään kohti Malin pääkaupunki Bamakoa, Malin hallitus pyysi kansainväliseltä yhteisöltä tukea. 

Kansainvälisenä vastatoimena tammikuussa 2013 käynnistynyt Ranskan johtama operaatio Serval (Barkhane 2014-2022) saavutti nopeasti menestystä. Ranskan ja Malin joukot valtasivat yhdessä nopeasti takaisin pohjoiset maakunnat. Heinäkuussa YK:n alainen operaatio MINUSMA perustettiin korvaamaan aikaisempi panafrikkalainen operaatio. 

Nyt päättynyt koulutusoperaatio EUTM Mali perustettiin pian sen jälkeen, kun separatististen ja jihadististen aseellisten ryhmien miehitys oli päättynyt maan pohjoisosissa vuonna 2013. Mandaatissa päätavoitteeksi asetettiin Malin asevoimien (Forces Armées Maliennes, FAMA) sotilaallisen toimintakyvyn palauttamisen tukeminen koulutus- ja neuvonantotoiminnalla. Operaation viidennen mandaatin myötä (2020–2024) toiminta-alue laajeni kattamaan myös muut G5 Sahel –maat (Burkina Faso, Tsad, Mali, Mauritania ja Niger). EUTM Mali teki tiiviisti yhteistyötä myös muiden alueella vaikuttavien siviili- ja sotilaskriisinhallinnan operaatioiden ja toimijoiden kanssa.

Esikuntakoulutusta Koulikorossa

Alueen haastava tilanne
Synkät pilvet palasivat Malin ylle vuosina 2020 ja 2021 tapahtuneiden sotilasvallankaappauksien jälkeen. Vuoden 2021 sotilaskaappauksen jälkeen eversti Assimi Goïta julistautui presidentiksi ja perusti väliaikaishallituksen. Väliaikaishallituksen oli tarkoitus järjestää vaalit ja siirtää valta takaisin siviilihallitukselle alkuvuodesta 2024. Malin väliaikaishallituksen tammikuussa 2024 käynnistämän maan sisäisen vuoropuhelun (Inter-Malian Dialogue) tuloksena vuonna 2021 alkanut siirtymävaihe jatkuu vielä ainakin vuoden. Väliaikaishallitus on rajoittanut poliittista toimintaa maassa kieltämällä poliittisten puolueiden toiminnan sekä rajoittamalla lehdistön uutisointia poliittisista aiheista. Sotilaiden johtama väliaikaishallitus pyrkinee siirtymävaiheen aikana mahdollistamaan valta-aseman säilyttämisen tai nostamaan oman toiminnan kannalta edullisia toimijoita maan johtoon. 

Mali on väliaikaishallituksen aikana pyrkinyt supistamaan suhteitaan länsivaltoihin, erityisesti entiseen siirtomaaisäntä Ranskaan. Samaan aikaan väliaikaishallitus on lähentynyt mm. Kiinan ja Venäjän kanssa. Malin turvallisuustilanne on yleisesti ottaen epävakaa, sekä erityisesti Malin pohjois-, keski- ja itäosissa erittäin epävakaa. Malin yleistilanteeseen keskeisimmin vaikuttaneita tapahtumia viime aikoina ovat MINUSMA:n vetäytyminen Malista, Malin asevoimien (MaAF) operaatio Kidalin hallintaan ottamiseksi sekä radikaali-islamististen ryhmien iskut lukuisiin tukikohtiin. Malin väliaikaishallinto on kehittänyt turvallisuutta lisääviä toimia muun muassa sopimalla yhteisestä liitosta Burkina Fason ja Nigerin kanssa (AES-liittouma). AES-liittouman yhtenä tavoitteena on ollut yhteisen rintaman muodostaminen terrorismia vastaan näiden kolmen valtion alueella. Hallituksen ja Azawadin alueen kapinallisten välit ovat kiristyneet hallituksen irtauduttua Algiersin rauhansopimuksesta keväällä 2024. 

Malin tulevaisuus operaation päätyttyä
Poliittinen epävarmuus, mukaan luettuna toistuvasti siirretyt presidentinvaalit, sekä sosiaaliset levottomuudet tekevät pitkän aikavälin arvioimisesta haastavaa. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä sellaista tapahtumaa, joka aiheuttaisi Malin väliaikaishallinnon syrjäyttämisen. On kuitenkin huomioitava, että Mali on herkkä muutoksille, jota kuvaa parhaiten kaksi aikaisemmin tapahtunutta sotilasvallankaappausta. 

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta Malin kriittisin ongelma on energian riittävyys. Malin energiantuotanto ja sähköverkko eivät ole riittävät vastaamaan kasvavan kulutuksen tarpeisiin. Pitkiä sähkökatkoja esiintyy koko maassa, erityisesti kuuman sään aikana. Sähkökatkot vaikuttavat myös kriittiseen infrastruktuuriin, esim. sairaaloihin. Mali on saanut apua energiakriisiin sekä naapurivaltiolta, että kansainväliseltä yhteisöltä. Apu ei todennäköisesti ratkaise ongelmaa, vaan ongelma tulee jatkumaan vielä tulevaisuudessa. Energiakriisi yhdistettynä konfliktiin maan hallituksen ja kapinallisryhmittymien välillä vaikeuttaa Malin humanitääristä tilannetta. Pakolaisuus sekä maan sisällä, että naapurivaltioihin kasvaa tulevaisuudessa pahentaen ongelmaa. 

Operaation päättymisellä ei todennäköisesti ole vaikutusta Malin yhteiskunnalliseen tilanteeseen, joka jatkuu epävakaana. Malin asevoimien operaatiotahdin kiihtyminen yhdistettynä ihmisoikeuksien heikkoon valvontaan ja median toiminnan rajoittamiseen saattaa johtaa uusiin ihmisoikeusrikkomuksiin Malin armeijan ja Africa Corpsin toimesta. Tämän seurauksena pakolaisten määrä todennäköisesti kasvaa ja yleinen humanitäärinen tilanne jatkaa heikkenemistään. 

Suomalaiset mukana Malin asevoimien suorituskyvyn kehittämisessä
Suomalainen rauhanturvaaja kouluttamassa Malin asevoimien joukkoja.

Yhteensä EUTM Mali -koulutusoperaatiossa palveli yli 130 suomalaista vuodesta 2013 lähtien. Suomalaiset toimivat operaatiossa koulutustehtävissä, joiden osaamisalueita olivat osallistumisen aikana erityisesti jalkaväki-, pioneeri- ja lääkintäkoulutus. Kouluttajien lisäksi Suomella oli operaatiossa esikuntahenkilöstöä sekä kansallinen tukielementti. Operaation päättyessä kaikki suomalaiset palvelivat esikuntatehtävissä Malin pääkaupunki Bamakossa.

EUTM Malin lisäksi noin 80 suomalaista sotilasta palveli YK:n MINUSMA-operaatiossa Malissa. MINUSMA:n päätyttyä vuoden 2023 lopussa myös EUTM Malin toimintaedellytykset ja kyky toteuttaa tehtäväänsä kärsivät merkittävästi. Malissa eri operaatioissa palvelleet suomalaiset reserviläiset saivat kuitenkin operaatioista arvokasta kokemusta ja osaamista myös kansallisen puolustuksen tarpeisiin.

Vaikka turvallisuustilanne ei ole Malissa edistynyt toivotulla tavalla, on Malin asevoimien tilanne kehittynyt huomattavasti sen aikaisemmasta tilanteesta. Asevoimien suorituskykyjen kehittymisen tukemisessa on EUTM Malilla ollut huomionarvoinen rooli. EUTM Malin arvioidaan kouluttaneen noin 20 000 sotilasta olemassaolonsa aikana, mikä on yli puolet Malin asevoimien vahvuudesta.

Tiedote: Puolustusvoimien osallistuminen EU:n koulutusoperaatioon Malissa on päättynyt

´