Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Suomalaiset rauhanturvaajat osana Malin rauhanprosessin toteuttamista

Julkaisupäivä 17.7.2017 13.01 Blogit

 

MINUSMA Super Camp BAMAKO 29.6.2017Malin hallitus sekä kapinalliset ja aseelliset ryhmittymät solmivat rauhansopimuksen kesällä 2015. Alkuperäisen rauhansopimuksen mukaan kaikki siinä mainitut toimenpiteet olisi tullut saattaa voimaan jo toukokuuhun 2017 mennessä. Aikataulun noudattamisessa on kuitenkin epäonnistuttu. Syinä epäonnistumiseen ovat lähinnä Malin pohjoisten osien turvallisuustilanteen heikkous, aseellisten ryhmittymien keskinäinen valtataistelu ja terroristiryhmien toiminta. Rauhansopimuksen uudesta aikataulusta on kuitenkin jo sovittu, ja näyttää vahvasti siltä, että rauhanjuna etenee kansainvälisen yhteisön tuella varmasti mutta hitaasti.

Malin istuva presidentti Ibrahim Boubacar Keita piti tunteikkaan puheen Berliinissä 12.–13. kesäkuuta pidetyssä G20-maiden kokouksessa; "Sydämemme vuotaa verta joka kerta, kun nuori mies kuolee ylittäessään Saharaa tai Välimerta". Puheessaan Keita halusi painottaa Euroopan ja Afrikan välisen yhteistyön merkitystä haettaessa ratkaisuja yhteisiin ongelmiimme, kuten Eurooppaan suuntautuva pakolaisuus ja Afrikan heikko turvallisuustilanne.

Yli puolet Afrikan väestöstä on alle 25-vuotiaita. Mikäli he eivät löydä itselleen elämisen mahdollisuuksia kotimassaan, he etsivät niitä todennäköisesti muualta. Tästä syystä turvallisuustilanteen ja ihmisten elinolojen parantaminen Afrikassa parantaa turvallisuustilannetta myös Euroopassa ja vähentää ihmisten kokemaa kurjuutta muun muassa ihmissalakuljettajien käsissä.

MINUSMA-operaation tehtävä

MINUSMA-operaation tehtävänä on parantaa turvallisuustilannetta Malissa. Se auttaa laillista hallintoa saavuttamaan ja ylläpitämään turvallisen toimintaympäristön maan jälleenrakentamiseksi. Tehtävän toimeenpano painottuu alueellisesti suurimpiin väestökeskuksiin Pohjois- ja Keski-Malissa. Toiminnallisesti tehtävä sisältää ihmisoikeuksien valvonnan, humanitaarisen avun ja paluumuuton mahdollisuuksien tukemisen, valtionhallinnon vaikutuksen laajentamisen sekä vaalien järjestämisen tukemisen. Operaation mandaatti mahdollistaa myös sotilaallisen voiman käyttämisen siviilien suojelemiseksi YK:n rauhanturvaamisen periaatteita noudattaen. Tämä rajaa terrorismin vastaiset operaatiot pois.

Kesäkuun alkupuolella Ranska ajoi läpi YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselman, jolla Malin ja koko Sahelin alueen turvallisuusvajeeseen vastataan. Tarkoituksena on perustaa Sahelin alueelle 5 000 sotilaan vahvuiset turvallisuusjoukot, joiden päätarkoituksena on taistella aseellisia ääriryhmittymiä sekä rikollisjoukkioita vastaan. Joukot kootaan alueen viiden eri valtion: Burkina Fason, Tshadin, Malin, Mauritanian ja Nigerin asevoimista. Kyseisten joukkojen budjetiksi on kaavailtu noin 600 miljoonaa euroa, joista EU on jo lupautunut rahoittamaan 50 miljoonaa. Toteutuessaan suunnitelma tarjoaa Ranskalle mahdollisuuden vähentää joukkojaan Afrikassa ja luo Sahelin alueelle mahdollisuuden vastata itse omasta turvallisuudestaan.

Suomalaisten sotilaiden vahvuus MINUSMA-operaatiossa on tällä hetkellä kuusi henkilöä, jotka kaikki palvelevat operaation esikunnassa Malin pääkaupungissa Bamakossa. Monikansallinen esikunta on erittäin mielenkiintoinen ja antoisa paikka työskennellä. Työssä on ollut ilo tavata eri puolilta maailmaa kotoisin olevia upseerikollegoita, joilta voi oppia ja joiden kanssa voi jakaa uusia asioita.

Suunta on oikea

MINUSMA Camp BIFROST 29.6.2017Kesäkuun 2017 alkupuolella julkaistiin YK:n pääsihteerin toimiston YK:n turvallisuusneuvostolle osoittama raportti, jossa käytiin perusteellisesti läpi Malin ja MINUSMA-operaation tämänhetkistä tilannetta. Voimassa olevan mandaattikauden (kesäkuu 2016 - kesäkuu 2017) aikana iskut MINUSMA-operaation joukkoja kohtaan lisääntyivät hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta onneksi iskujen aiheuttama uhrimäärä on kuitenkin ollut laskussa. Myös iskut Malin turvallisuusviranomaisia vastaan lisääntyivät. Valitettavasti heidän osaltaan iskujen uhrimäärä on kuitenkin vastaavasti noussut. Tämä kertoo MINUSMA joukkojen parantuneesta varustuksesta ja koulutuksesta, mutta samalla osoittaa, että paikallisen armeijan kouluttamiselle on edelleen tarvetta.

Raportin mukaan ollaan menossa oikeaan suuntaan ja tärkeitä askeleita on otettu rauhansopimuksen toteuttamisessa. Kesäkuisella YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä MINUSMA-operaation mandaattia jatkettiin kesäkuun 2018 loppuun. Painopiste toiminnassa tulee olemaan turvallisuustilanteen parantaminen ja vaalien järjestäminen suunniteltujen aikataulujen mukaisesti koko Malin alueella.

Lähitulevaisuudessa niin Euroopan sisäinen turvallisuus kuin pakolaiskriisin aiheuttamat haasteetkin ovat vahvasti sidoksissa siihen, mitä Afrikan pohjoisosissa ja Sahelin alueella tapahtuu. Osa yhteisestä tulevaisuudestamme rakennetaan ja ratkaistaan täällä.

Kirjoittaja on Malissa kesäkuussa palveluksensa aloittanut reservinupseeri

MINUSMA

instagram