Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Näkymiä Kosovoon

Julkaisupäivä 9.8.2017 14.28 Blogit

KFOR:n suomalaiset yhteysupseerit osallistuivat kansainväliseen lasten päivän toiminnalliseen tapahtumaan yhdessä paikallisen järjestön kanssa. Yhteysupseerit jakamassa lasten päivän diplomeja paikallisille lapsille. Lämpöaalto on koetellut eteläistä Eurooppaa ja Balkania viime viikkoina. Kosovo on saanut osansa tästä lämmöstä, kun päivittäinen lämpötila on kohonnut jopa 40 asteeseen.

Tällä hetkellä Kosovon väkiluku on korkeimmillaan johtuen käynnissä olevasta lomakaudesta. Tiet ja kadut ovat täynnä ulkomaan rekistereissä olevia hienoja autoja, kun perheet ovat saapuneet tapaamaan Kosovossa asuvaa sukuaan. Samaan aikaan myös kosovolaiset matkustavat lähialueille tai käyvät tapaamassa sukulaisiaan. Tällä perinteellä on merkittävä vaikutus Kosovon talouteen. Tällöin myös monen eri maan liikennekulttuurit kohtaavat paikallisen, mikä lisää liikenneonnettomuuksien riskiä.

Kosovossa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan suurin nuorisoväestö. Koulut ovat tällä hetkellä normaalisti kesälomilla. Suuri työttömyys, varsinkin nuorison keskuudessa, vaikuttaa paikalliseen ilmapiiriin ja tunnelmiin. Viimeiset kuukaudet Kosovossa on seurattu päivittäin poliittista spektaakkelia. Parlamentin hajoaminen ja aikaistetut vaalit kesäkuussa käynnistivät kohtuullisen haastavan projektin muodostaa maalle uusi hallitus. Vaaleja tarkkailivat monet paikalliset ja kansainväliset organisaatiot. Vaalien äänestysprosentti oli alhainen ja vaalitulos poikkesi aikaisemmista vaaleista merkittävästi. Odotuksia ja vaihtoehtoja on monia, mutta mikään niistä ei ole vielä johtanut konkreettiseen lopputulokseen. Lisäksi paikallisvaalit pidetään jo lokakuussa. Paikallisvaaleilla, joissa valitaan käytännössä koko paikallishallinto, on vielä suurempi merkitys kosovolaisten arkeen.

Arkipäivän työ yhteisön, peruspalveluiden ja koko maan rakentamisessa jatkuu. Koulutuksen, terveydenhuollon, talouden, oikeusjärjestelmän, nuorisotyöttömyyden ja turvallisuuden eteen pitää edelleen tehdä paljon työtä. Nuoret ovat avainasemassa Kosovon tulevaisuuden rakentamisessa. Heillä on halua, motivaatiota ja mahdollisuus viedä Kosovoa eteenpäin itsenäisenä valtiona. Positiivista yritystä tapahtuu monella tasolla, ja myös joitain merkittäviä edistysaskeleita on nähty. Niistä hyvänä esimerkkinä on Kosovon poliisi, jonka kehittäminen ja organisaation rakentaminen on ollut kansallinen menestystarina. Tärkeää on ollut kansalaisten luottamuksen saavuttaminen virkavaltaa kohtaan, mikä tulee esille päivittäisissä keskusteluissa kosovolaisten kanssa. Kaiken tämän lisäksi Kosovolla on erilaisia kansainvälisiä haasteita ja kysymyksiä ratkaistavaksi ja työstettäväksi.

KFOR:n suomalainen yhteysupseeri tapaamassa paikallisia paluumuuttajia, jotka ovat saapuneet Makedonian pakolaisleiriltä takaisin Kosovoon, jossa he ovat saaneet uuden kodin kansainväliseltä yhteisöltä.KFOR-operaatiolla on erittäin hyvä maine paikallisten asukkaiden ja toimijoiden keskuudessa. Operaation henkilöstö on tervetullut kaikkialle, ja ihmiset luottavat operaation edustajiin. Tämä näkyy myös Glogovacissa ja Obilicissa lähellä Pristinaa työskentelevän kymmenen hengen suomalaisen yhteysupseeriryhmän arjessa. Yhteysupseerit ovat päivittäin tekemisissä kansalaisten ja eri alojen edustajien kanssa, kattaen kaikki yhteiskunnan sektorit. Yleistilanne on rauhallinen, mutta samalla ilmassa on myös monia erilaisia jännitteitä ja herkkyyttä, jotka vaativat tarkkaa analysointia päivittäin, sillä tilanteet voivat myös muuttua nopeasti.

KFOR

instagram