Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Kotisohvalta Somaliaan

Julkaisupäivä 22.6.2017 10.51 Blogit

Somaliaan on sen historian aikana vaikuttanut muun muassa sotilasdiktatuuri, sodat, sisällissodat, nälänhätä, kuivuus, luonnonkatastrofit ja terrorismi. Amerikkalainen elokuvateollisuus onkin tehnyt Somalian tunnetuksi Black Hawk Down -elokuvalla, joka tutustuttaa katsojan toivottomaan ja karuun sodan riepottelemaan maahan.

Somaliassa toimii tälläkin hetkellä suomalaisia reserviläisiä ja Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvia rauhanturvaajia Euroopan unionin palveluksessa Somalian koulutusoperaatiossa. Rauhanturvaajien päivittäinen arki Somalian armeijan koulutustehtävissä eroaa melko tavalla edellä mainitusta menestyselokuvasta. Tästä johtuen haluammekin tuoda esille sitä, millaisena Euroopan unionin koulutusoperaatio näyttäytyy koulutustehtävissä olevien reserviläisrauhanturvaajien silmin.

Euroopan unionin koulutusoperaation tehtävänä on kouluttaa Somalian asevoimille peruskoulutuksen sekä sovelletun koulutuksen läpikäyneitä kevyitä jalkaväkikomppanioita Somalian asevoimien tarpeisiin. Monikansallinen koulutustiimi (saksalaiset, espanjalaiset, italialaiset, hollantilaiset, portugalilaiset ja suomalaiset) on päävastuussa koulutuksen toteuttamisesta. Koulutusoperaatioon kuulu myös Somalian asevoimien esikunnan mentorointi - eli neuvonta, tukeminen ja ohjeistaminen. Esikunnan mentorointia hoitaa oma monikansallinen mentorointi-tiimi.

Siedettävät olosuhteet ja sauna

Etäisyys Suomen ja Somalian välillä on karkeasti 6 500 kilometriä, joten ensimmäinen koettelemus operaatioon saapuvalle rauhanturvaajalle on tuskallinen 12 tuntia kestävä reittilentomatka välilaskuineen. Saapumislennon aikana ehtii pohtimaan kaikki menneet sekä tulevat synnit ja pähkäilemään, muistiko nyt varmasti sammuttaa kahvinkeittimen ennen kotioven sulkemista.

Saapuminen operaatioalueelle tapahtuu laskeutumalla Mogadishun kansainvälisen lentokentän alueelle. Lentokentän lähellä sijaitsee International Campus, jossa Euroopan unionin Somalian training missionin noin 200 sotilaan henkilöstö majoittuu. Campus on pinta-alaltaan pieni, mutta pitää sisällään kaiken peruselämiseen tarvittavan infrastruktuurin. Alueelta löytyy jopa käyttökelpoinen punttisali. Majoitukset on toteutettu kahden hengen merikonttiasumuksilla, jotka tunnetaan ehkä paremmin slangisanalla "körmy". Kansallista ylpeyttä Campuksen alueella on myös edustamassa vaatimaton mutta käyttökelpoinen, suomalaisten puulämmitteinen telttasauna.

Suomalaisen henkilöstön vahvuus operaatiossa on alle kymmenen henkeä, jotka palvelevat sekä koulutus- että esikuntatehtävissä. Suomalaisten rauhanturvaajien välillä vallitsee yhteisöllinen, jopa veljellisen kilpaileva yhteishenki. Henkilöstössä ei ole turkulaisia, mutta osa on vieraillut Turussa.

Arjen työ on kouluttamista kuumissa olosuhteissa

Koulutustiimissä arkipäivät jakautuvat suunnittelupäiviin ja koulutuspäiviin. Suunnittelupäivinä suunnitellaan, ennalta määrätyn koulutusohjelman mukaisesti, koulutuspäivien konkreettinen sisältö. Suunnittelupäivät ovat enemmän tai vähemmän toimistotyöpäiviä, joihin kuuluu aktiivinen työskentely muiden koulutustiimin kouluttajien kanssa. Koulutustiimissä kouluttajien rotaatiot kulkevat limittäin, mikä mahdollistaa kokemuksien ja käytännön tiedon jakamisen uusimmille kouluttajille. Näin uuden kouluttajan ei tarvitse keksiä "pyörää uudelleen".

Koulutuspäivinä siirrytään aamun aikana suojausjoukkueen saattelemana somalialaisen kenraalin mukaan nimettyyn koulutuskeskukseen, joka sijaitsee muutamien kilometrien päässä Campuksen alueelta. Siirtyminen tapahtuu panssaroiduilla ajoneuvoilla täydessä taisteluvarustuksessa. Siirtyminen kestää kokonaisuudessaan vain hieman yli puoli tuntia, mutta tuossa puolen tunnin aikana ajoneuvon sisälämpötilan raapiessa 50 astetta plussaa ja ilmankosteuden pyöriessä 80 prosentin paikkeilla alkaa paatuneempikin pohjanmaalainen saunoja availla ylänappia.

Tämän kärsimysnäytelmän päätyttyä ja koulutuskeskukselle saavuttua suojajoukkue tarkistaa ja eristää koulutuskeskuksen koulutusalueen sekä suorittaa turvatarkastukset saapuville koulutettaville. Suojajoukkueen tarkistukset ovat varotoimia ja ennakointia sille, että koulutus voi tapahtua koulutettaville ja kouluttajille mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa. Kaikkeen on varauduttava. Lisäksi koulutuspäivien aikana kouluttajien turvallisuutta valvoo lähietäisyydellä, suojajoukkueesta määrätty suojamies.

Varsinainen kouluttaminen muistuttaa perinteistä alokkaiden peruskoulutuskauden kouluttamista, ja päivän koulutusaihe sanelee koulutustyylin ehdot. Kommunikaatio paikallissotilaiden kanssa tapahtuu tulkin avustuksella, ja käytössä olevat tulkit ovat hyvinkin ammattitaitoisia sekä luotettavia. Päivän koulutus pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti, sillä koulutusaikaa on hyvin rajallisesti. Lyhyet koulutuspäivät kestävät noin puoleenpäivään ja pitkät koulutuspäivät iltapäivään. Pitkiä koulutuspäiviä on muutama viikon aikana.

Koulutus pyritään toteuttamaan siten, että paikallisille joukkueen johtajalle ja ryhmänjohtajille annetaan mahdollisimman paljon vastuuta koulutustapahtumasta. Vastuukouluttajat ohjeistavat päivän ohjelman sekä koulutustavoitteet johtajille. Johtajat vuorostaan ohjeistavat ja kouluttavat sotilaita. Näin johtajat saavat arvokasta johtamiskokemusta, eivätkä koulutustapahtumat ole täysin riippuvaisia vastuukouluttajasta. Sillä tarkoituksena on kuitenkin rakentaa Somalialle itsenäiset omat asevoimat.

Tavallinen somalialainen paikallissotilas on hyvin motivoitunut ja osallistuu aktiivisesti koulutukseen. Koulutustilanteissa näkee selvästi, että paikallissotilaat tekevät parhaansa suoritustensa eteen ja että halu uuden oppimiseen on suuri.

Koulutuspäivät päättyvät koulutuskeskuksella yhteiseen lopetustilaisuuteen. Komppania kokoontuu yhteen, ja he laulavat Somalian kansallislaulun. Kouluttajat kiittävät koulutettavia ja kouluttajat palaavat takaisin kohti Campusta suojausjoukkueen saattelemana. Ja jos luuli, että aamulla oli hyvät löylyt meitä kuljettavassa panssariarkussa, niin kyllä on kiukaassa vielä enemmän hönkää auringon lämmitettyä teräksen mukavaan paistolämpötilaan päivän aikana. Hyvin marinoitujen ja palvattujen kouluttajien saapuessa Campukselle alkaa koulutuspäivän raporttien ja yhteenvetojen kirjoittaminen. Raporteilla valvotaan joukkojen kehitystä ja kirjataan mahdolliset ongelmat sekä häiriöt, jotka voivat vaikuttaa kouluttamiseen.

Huoltoa ja kotiväen tukea tarvitaan

Operaatiossa työskennellään kuutena päivänä viikossa. Perjantait ovat Somaliassa pyhäpäiviä, eli perjantait ovat kouluttajille vapaapäiviä. Vapaapäivät kuluvat enemmän tai vähemmän urheilleissa ja lepäillessä. Perjantaisin on myös aikaa vähän pidempiin internetpuheluihin kotipuoleen kotirintaman huoltopäällikön kanssa. Näin tulee varmistetuksi, että ruokahuolto toimii myös kotiinpaluun jälkeen.

Koemme operaation tehtävän erittäin haasteellisiksi ja tiedämme, että tehtävän saavuttaminen tulee vaatimaan vielä monia työteliäitä ja haasteellisia vuosia. Oma työpanoksemme on vain pieni pisara valtavassa työn virrassa, mutta tulemme silti hoitamaan omat työmme niin hyvin, kuin suinkin pystymme.

Koko Euroopan unionin koulutusoperaation suomalaisen henkilöstön puolesta haluamme toivottaa kaikille maailmalla palveleville rauhanturvaajille turvallista palvelusaikaa. Haluamme myös kiittää kaikkia meitä huoltavia joukkoja niin Puolustusvoimien henkilökuntaa kuin läheisiämme saamastamme huollosta ja tuesta.

- EUTM Somalian suomalainen henkilöstö

EUTM Somalia

instagram