Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Komentajan reservin arkea Libanonissa

Julkaisupäivä 19.7.2017 9.40 Blogit

Maavoimat UNIFIL FCR

UNIFIL-operaation ranskalaisen reservipataljoonan (UNIFIL:n komentajan reservi = Force Commander Reserve, FCR) suomalaisen osan ensimmäinen neljän kuukauden rotaatio Libanonissa lähenee loppuaan. Aika on kulunut nopeasti lähinnä partiointi-, vartiointi-, tarkkailu- ja saattuetehtäviä hoitaessa. Rauhanturvaajien vapaa-ajan viettotavat vaihtelevat, mutta liikunta kuuluu meistä suurimmalla osalla jokapäiväisiin rutiineihin.

Koska FCR:n toimialue kattaa koko UNIFIL:n vastuualueen, olemme päässeet näkemään Etelä-Libanonia laajalti ja tutustumaan operaation osallistuviin eri kansallisuuksiin. Tehtävänämme on reagoida tarpeen vaatiessa UNIFIL:n joukkoihin kohdistuviin uhkiin vahventamalla muita joukkoja alueellisesti. Siksi onkin tärkeää, että tunnemme UNIFIL:n kaikkien pataljoonien toimintatavat ja vastuualueiden erityispiirteet.

FCR:n rauhanturvaajia on jatkuvasti asettuneina eri puolille UNIFIL:n vastuualuetta. UNIFIL:n esikunnassa sekä itäisen sektorin esikunnassa majoittuu joukkueen verran FCR:n rauhanturvaajia aina viikon kerrallaan. FCR:n joukot tutustuvat myös muiden pataljoonien asemiin viiden päivän tutustumisjakson ajan. Vierailukohteet vaihtuvat tilanteen mukaan. Vierailujen yhteydessä muun muassa harjoitellaan ja partioidaan.

UNIFIL:n maajoukkojen toiminta-alue Libanonissa rajautuu pohjoisessa Litani-jokeen ja etelässä Siniseen linjaan. Sininen linja on Libanonin ja Israelin välillä kulkeva vetäytymislinja, jonka valvonta on yksi UNIFIL-operaation keskeisimmistä tehtävistä. Valvonta kuuluu siten myös FCR:n tehtäviin. Toisin kuin ne pataljoonat, jotka valvovat Sinistä linjaa oman vastuualueensa osalta, FCR osallistuu valvontaan koko linjan pituudella. UNIFIL:n lisäksi myös UNTSO:n sotilastarkkailijat valvovat Sinistä linjaa.

Maavoimat UNIFIL FCRLibanonin armeijan (Lebanese Armed Forces, LAF) tukeminen kuuluu myös UNIFIL-operaation tehtäviin. FCR toteuttaakin säännöllisesti LAF:n kanssa yhteispartioita jalan ja ajoneuvoilla sekä usein yöaikaan järjestettäviä Sinisen linjan pitkäkestoisia tarkkailupartioita.

Varsinkin kevään ja kesän kuumina päivinä toteutettavissa jalkapartioissa vettä on varattava mukaan runsaasti. Alueen maasto on kumpuilevaa, ja mäkiä riittää. Muutamassa kuukaudessa varsinkin korkeiden rinteiden kasvillisuuden väritys on vaihtunut alkukevään vihreästä lähemmäs ruskeaa.

Libanonin armeijan sotilaiden kanssa toteutettavien yhteisjalkapartioiden aikana ehtii sotilastulkin välityksellä juttelemaan vähän vapaammin. On mukava päästä kuulemaan libanonilaisten arjesta ja kulttuurista. Vastaavasti libanonilaiset ovat kiinnostuneita kuulemaan Suomesta. Partioiden aikana tulee usein vastaan myös muistutuksia Libanonin pitkästä historiasta. Jalkapartiossa olemme nähneet muun muassa ristiretkeläisten vartiopaikan rauniot.

Suomalaisten FCR-joukkojen kotitukikohta sijaitsee alueella, jossa suomalaiset rauhanturvaajat toimivat aikanaan parikymmentä vuotta. Kylissä partioidessa huomaa, että täällä ollaan oltu ennenkin ja muistot edellisistä partioista ovat ilmeisen positiivisia. Paikalliset muistavat vielä suomenkielisiä sanoja, joita partiot usein kuulevat alueella liikkuessaan. Löytyypä joukosta niitäkin, jotka puhuvat suomea ihan sujuvasti.

UNIFIL

instagram