Kansainvälinen kriisinhallinta

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen on Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä.

Osallistumista määrittää laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (kriisinhallintalaki), jonka mukaan Suomi voi osallistua kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään tai palauttavaan sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerralla enintään 2 000.

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman varusmiespalveluksen suorittamista. Hakemukset jätetään Porin prikaatiin tai Merivoimien esikuntaan. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät Rauhanturvaajaksi-sivulta.

KRIHAblogi

Minun operaationi – sotilaslakimiehenä Libanonissa

Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) on hyvinvointiyhteiskunta pienoiskoossa. Se tuottaa jäsenilleen kaikki heidän tarvitsemansa palvelut jäsenten työpanosta vastaan, ja taustalla valtio huolehtii palkanmaksusta. Terveydenhuoltojärjestelmä, majoituspalvelut, maksuttomat vapaa-ajan aktiviteetit ja sielunhoito – kaikki kuuluvat hyvinvointiyhteiskuntaan. Niin myös oikeuspalvelut.

SKJL:n oikeudenhoidosta vastaa joukon sotilaslakimies, jonka tehtäviin kuuluu kansallisesti kurinpidolliset, hallinnolliset, sopimusoikeudelliset ja vahingonkorvauksiin liittyvät asiat. Lisäksi sotilaslakimies antaa joukon jäsenille maksutta yksityistä oikeudellista neuvontaa. Operatiivista puolta sotilaslakimiehen tehtävissä edustaa voimankäyttösääntöjen kouluttaminen ja tarvittaessa tulkitseminen sekä muiden operaation toteuttamiseen liittyvien asiakirjojen tunteminen ja tulkitseminen. Sotilaslakimies on operaatiossa neuvonantajan asemassa osana esikuntaa ja lopulliset päätökset toimialaan liittyvissä asioissa tekee yleensä komentaja sotilaslakimiehen esityksestä.

Kriisinhallintaoperaatiossa sotilaslakimiehen työ on itsenäistä asiantuntijatyötä ja sopii etenkin lakimiestyypille, joka on kasin oppilas kaikessa. Työssä ei välttämättä tarvita hyvin syvää tuntemusta jostakin tietystä oikeudenalasta. Tärkeämpää on päivittäinen valmius kyetä ratkaisemaan erilaisia ongelmia sotilaille tyypillisellä kiireisellä aikataululla. Myös kyky asettaa asioita tärkeysjärjestykseen on tarpeen, sillä toisinaan syötteitä tulee oikealta ja vasemmalta, ja näistä on pystyttävä poimimaan tärkeimmät pinon päällimmäiseksi. Vaikka työ on pääsääntöisesti toimistotyötä, jäisi operaatiosta suuri osa näkemättä toimistoon linnoittautumalla. Työn itsenäisyys mahdollistaakin sen, että aikaa jää myös muun pataljoonan tukemiselle vaikkapa vartiomiehen, partiomiehen tai autonkuljettajan roolissa.

Kuinka sitten itse olen viihtynyt nykyisessä tehtävässäni? Täytyy vilpittömästi myöntää, että erittäin hyvin. Virkamiestaustaisena lakimiehenä hallintoon ja yhteiskuntaan liittyvä byrokratia on jo ennestään tuttua. Toisaalta sotilasympäristössä toimiminen aikanaan varusmiehenä Vekaranjärven luonnonkauniissa maisemissa ja myöhemmin erinäisissä kertausharjoituksissa sekä rotaatiokoulutuksessa ovat luoneet valmiudet työskennellä osana sotilasjoukkoa kriisinhallintaoperaatiossa. Reserviläiselle sotilaslakimiehen tehtävä kriisinhallintajoukossa onkin erinomainen tilaisuus hyödyntää sekä sotilas- että siviilikoulutusta isänmaan ja Lähi-Idän rauhan asialla.

FINCON LEGAD

instagram