Afganistan RS

Nato-johtoinen Resolute Support (RS) -operaatio aloitti toimintansa vuonna 2015. Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 60 henkilöä.

RS-peraatio tukee Afganistanin paikallisviranomaisten työtä suunnittelun, ohjaamisen ja budjetoinnin osalta sekä avustaa keskushallinnon vaikutusvallan laajentamisessa. Operaation tehtävänä on varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentuu ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomalainen osasto Afganistanissa (SOA) muodostuu neuvonantajista, suojausosastosta, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta. Suomalaisia työskentelee RS:n monikansallisissa esikunnissa Kabulissa sekä pohjoisen johtoportaan esikunnassa (TAAC North) Mazar-e-Sharifissa.

Suomi on osallistunut RS-operaatioon sen perustamisesta lähtien.

Lisätietoa RS:stä operaation verkkosivuilta.

Afganistan kehittyy hitaasti
Maavoimien esikunta

Afganistan kehittyy hitaasti

Yleistilanne Afganistanissa ei ole merkittävästi parantunut kuluvan vuoden aikana ja konfliktin aiheuttamat siviilitappiot ovat olleet edelleen merkittäviä. Neljän vuoden aikana siviilien kokonaistappioissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
30.10.2018 | 11.59
Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma
Maavoimat

Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma

Resusolute Support -operaation (RS) tehtävänä jatkuu Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja -joukkojen koulutus, neuvonanto ja ohjaaminen maan kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkiaan operaation uuden nelivuotisen vaiheen alkuun on sitoutunut 39 kansallisuutta.
11.7.2017 | 9.10
Suomalaisten suorituskyvyt Afganistanissa vaihtuivat
Maavoimat

Suomalaisten suorituskyvyt Afganistanissa vaihtuivat

Vuoden vaihtuminen toi mukanaan muutoksia Suomen osastoon Afganistanissa. Mazar-e Sharifissa toiminut ensihoitoryhmä kotiutui ja palvelukseen astui suojausosasto, joka aloitti toimintansa Kabulissa.
16.2.2017 | 14.48
Suomi asettaa suojausryhmän Resolute Support -operaatioon
Maavoimat

Suomi asettaa suojausryhmän Resolute Support -operaatioon

Suomalaisen osaston toiminta Afganistanissa muuttuu tämän vuoden lopussa. Suomi asettaa Resolute Support -operaatioon suojausryhmän, jonka vahvuus on noin kymmenen henkilöä. Ryhmä aloittaa operatiivisen toiminnan tammikuussa 2017.
29.12.2016 | 9.59