Hyppää sisältöön

Afganistan RS

Nato-johtoinen Resolute Support (RS) -operaatio aloitti toimintansa vuonna 2015. Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 20 henkilöä.

RS-peraatio tukee Afganistanin paikallisviranomaisten työtä suunnittelun, ohjaamisen ja budjetoinnin osalta sekä avustaa keskushallinnon vaikutusvallan laajentamisessa. Operaation tehtävänä on varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentuu ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomi on osallistunut RS-operaatioon sen perustamisesta lähtien.

Lisätietoa RS:stä operaation verkkosivuilta.

Työ operaatiossa

Suomalainen osasto Afganistanissa (SOA) muodostuu neuvonantajista, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta. Afganistan on turvallisuus- ja toimintaympäristönä vaativa, joten pääasiassa operaatiossa palvelevilla on aiempaa kriisinhallintakokemusta. 

Tukiosassa työskentelee useita sotilas-, siviili- ja reserviläistaustaisia erityisosaajia.
Esikuntaupseerien, mentorien ja neuvonantajien tehtäviin voi hakeutua palkattua henkilökuntaa ja Puolustusvoimien evp-henkilöstöä.

Toimintaympäristö