Osiot
Valikko
Kansainvälinen kriisinhallinta

Sotilas ja taustalla iso helikopteri

Afganistan RS

Nato-johtoinen Resolute Support (RS) -operaatio aloitti toimintansa vuonna 2015. Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 60 henkilöä.

RS-peraatio tukee Afganistanin paikallisviranomaisten työtä suunnittelun, ohjaamisen ja budjetoinnin osalta sekä avustaa keskushallinnon vaikutusvallan laajentamisessa. Operaation tehtävänä on varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentuu ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomalainen osasto Afganistanissa (SOA) muodostuu neuvonantajista, suojausosastosta, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta. Suomalaisia työskentelee RS:n monikansallisissa esikunnissa Kabulissa sekä pohjoisen johtoportaan esikunnassa (TAAC North) Mazar-e-Sharifissa.

Suomi on osallistunut RS-operaatioon sen perustamisesta lähtien.

Lisätietoa RS:stä operaation verkkosivuilta.

Maavoimat

Maavoimien kriisinhallintahenkilöstön palvelusvapaita mahdollistetaan asteittain

Maavoimien kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön palvelusvapaat keskeytettiin 16.3.2020. Työmatkaliikenne Schengen-alueen sisällä on sallittu hallituksen päätöksen perusteella 14.5. alkaen. Tämän vuoksi myös kriisinhallintahenkilöstölle mahdollistetaan palvelusvapaita asteittain ja tietyillä rajoituksilla.
27.5.2020 | 12.04
Afganistanissa suomalaisen joukon työtä arvostetaan
Maavoimat

Afganistanissa suomalaisen joukon työtä arvostetaan

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari tarkasti Suomalaisen osaston Afganistanissa 18.–22.11.2019. Suomi on ollut mukana vakauttamassa Afganistanin tilannetta vuodesta 2002 alkaen. Tehtävä jatkuu edelleen Resolute Support -operaation alla.
26.11.2019 | 16.03
Afganistan kehittyy hitaasti
Maavoimien esikunta

Afganistan kehittyy hitaasti

Yleistilanne Afganistanissa ei ole merkittävästi parantunut kuluvan vuoden aikana ja konfliktin aiheuttamat siviilitappiot ovat olleet edelleen merkittäviä. Neljän vuoden aikana siviilien kokonaistappioissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
30.10.2018 | 11.59
Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma
Maavoimat

Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma

Resusolute Support -operaation (RS) tehtävänä jatkuu Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja -joukkojen koulutus, neuvonanto ja ohjaaminen maan kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkiaan operaation uuden nelivuotisen vaiheen alkuun on sitoutunut 39 kansallisuutta.
11.7.2017 | 9.10