Hyppää sisältöön

Afganistanin operaatioista saadut hyödyt Puolustusvoimille ja operaatioalueelle Afganistanissa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 25.5.2021 10.23
Uutinen
Rahtilentokone

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tuo Puolustusvoimille arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa, jota hyödynnetään edelleen kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

 

Saadut hyödyt Puolustusvoimille

 • Osallistumisesta Afganistanin kriisinhallintaan on saatu kokemuksia kansainvälisestä yhteistoiminnasta pitkäkestoisen ja kokoonpanoiltaan muuttuvan operaation suunnittelusta ja toteutuksesta.
 • Samalla on saatu hyvä kansainvälinen vertailupohja joukkojen suorituskyvystä ja sen kehittämisestä.
 • Tiedustelutoiminta ja erikoisjoukkotoiminta osana laajaa monikansallista joukkokoonpanoa antoivat tärkeää osaamista kansallisten suorituskykyjen kehittämiseksi. 
 • Kenttälääkintä on yksi merkittävimmistä ISAF:n myötä kehittyneistä kokonaisuuksista. Toiminta korkean uhkatason alueella on kehittänyt sekä lääkinnän toimintamalleja, että kenttälääkintämateriaaleja.
 • Operaatiosta on saatu kokemuksia kaluston ja varusteiden käytöstä ja sopivuudesta vaativassa kriisihallintaympäristössä, sekä näiden osa-alueiden jatkuvasta kehitystoiminnasta. Kokemuksia on hyödynnetty muun muassa yksittäisen taistelijan tilannetietoisuuteen ja varusteiden ergonomiaan sekä suojaan liittyen. Lisäksi kokemusten perusteella on kehitetty joukon omasuojaa ja pimeätoimintakykyä.
 • Kokemukset ISAF-operaatiosta antoi merkittäviä suuntaviivoja sotilaskoulutuksen, erityisesti pienryhmän taistelutekniikan ja yksittäisen taistelijan toimien, kehittämiseen.
 • Osallistuminen Afganistanin operaatioihin on yhteispohjoismaisesti kehittänyt joukkojen logistiikkaa. Vaativan operaation aikana saatiin merkittäviä kokemuksia logistiikan ketjun kokonaistarpeesta ja toimivuudesta.
 • Nykyiset rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen ja hoidon järjestelyt on kehitetty pitkälti Afganistanin operaation tuomien vaatimusten pohjalta. (kts. erillinen artikkeli)
 • Puolustusvoimien henkilöstön ja reserviläisten osaaminen on kehittynyt operaatioiden aikana etenkin kansainvälisessä ympäristössä vaativissa suunnittelu- ja toimeenpanotehtävissä sekä esikuntaupseereiden että taktisen tason toimijoiden osalta.
 • Reserviläisten osalta toiminta operaatiossa on kehittänyt yksittäisen sotilaan suorituskykyä, joka on hyödynnettävissä monella tavalla kotimaan puolustukseen. 
 • Afganistanin operaatiossa käytettävä puolustusmateriaali on jatkuvasti käytössä vaikeissa olosuhteissa ja lyhyemmässä ajassa saadaan arvokasta tietoa ja kokemusta materiaalin heikkouksista ja vahvuuksista. Materiaalin kunnossapidon kautta kerrytetään arvokasta tietoa varaosien kulutuksen, kulumisen sekä kehitysideoiden myötä. 
 • Afganistanin operaation logistisen tuen järjestelyt ovat parantaneet merkittävästi Puolustusvoimien valmiutta, kykyä ja yhteensopivuutta monikansallisissa yhteisoperaatioissa.

Hyödyt operaatioalueelle

 • Suomi on osallistunut operaatioon Afganistanissa vuodesta 2002 alkaen. ISAF-operaation aikana turvallisuutta valvomaan koulutettiin 350 000 sotilaan ja poliisin vahvuiset joukot.
 • Infrastruktuuria elvytettiin 30 000 kilometrillä tieverkostoa. Vuosittain yli kahdeksalle miljoonalle lapselle, joista kolmasosa tyttöjä, taattiin pääsy koulutielle.
 • Vuosien aikana on osana kansainvälisiä joukkoja pystytty parantamaan naisten asemaa ja mahdollisuutta opiskeluun, kouluttautumiseen sekä työssäkäyntiin, jotka ovat ainakin asutuskeskuksissa yleisesti hyväksytty ja tunnustettu kehityskulku.
 • Kokonaisuudessa Suomen panos on ollut tärkeä. Afganistanin kehitys on ensisijaisesti afgaanien omissa käsissä, mutta se vaatii edelleen merkittävästi länsimaiden tukea eri muodoissaan.
 • ISAF- ja RS-operaatiot ovat kehittäneet Afganistanin turvallisuusviranomaisten osaamista ja kykyä kaikilla organisaation tasoilla.
 • RS- operaation aikana on kehitetty etenkin Afganistanin keskushallinnon toimintaa osana Afganistanin rauhanprosessia ja yhteiskunnan jälleenrakentamista. Tehtävien pääpaino on keskittynyt Afganistanin asevoimien armeijakunnan esikunnan eri toimialojen tukemiseen neuvonannolla ja ohjauksella. Käytännössä tuki on ollut neuvonanto armeijakunnan sotilasoperaatioiden suunnittelussa, valmistelussa ja toimeenpanossa. Tehty työ on kehittänyt etenkin Afganistanin armeijan kykyä operaatioiden suunnittelussa ja valmistelussa.
   
´