Afganistan (RS)

Resolute Support (RS) on Nato-johtoinen operaatio, joka aloitti toimintansa Afganistanissa 1.1.2015.

RS:n tehtävänä on tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Lisäksi operaatio avustaa keskushallinnon vaikutusvallan laajentamisessa koko maahan.

Operaatio tukee Afganistanissa paikallisten viranomaisten työtä suunnittelun, ohjaamisen ja budjetoinnin osalta. Operaation tehtävänä on varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, rekrytoinnissa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentuu ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulu taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomen osallistuminen

Suomi osallistuu Resolute Support -operaatioon Afganistanissa vuonna 2018 noin 40 sotilaan kokonaisvahvuudella. Suomalainen osasto muodostuu neuvonantajista, suojausosastosta, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta.

Afganistanissa palvelevan suomalaisen joukon nimi muuttui 16.1.2016 Suomalaisesta kriisinhallintajoukosta Afganistanissa (SKJA) Suomen osastoksi Afganistanissa (SOA). Suomalainen osasto Afganistanissa jatkaa toimintaansa nykyisillä toiminta-alueillaan Mazar-e-Sharifissa ja Kabulissa. Suomalaisia työskentelee RS:n monikansallisissa esikunnissa Kabulissa sekä pohjoisen johtoportaan esikunnassa (TAAC North) Mazar-e-Sharifissa. Esikuntatehtävien lisäksi suomalaisia palvelee myös suojausryhmässä.

Suomalaista osaamista hyödynnetään lisäksi koulutus- ja neuvonantotehtävissä. Monikansallisissa tehtävissä Kabulissa ja Mazar-e Sharifissa työskentelevien suomalaisten työhön kuuluu muun muassa kouluttaa ja neuvoa Afganistanin turvallisuusviranomaisia.Suomalaisia rauhanturvaajia palvelee myös kansallisessa tukiyksikössä (National Support Cell). Tukiyksikössä työskentelee koko SOA:n tarpeita palvelevia eri alojen osaajia.

Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma
Maavoimat

Resolute Support -operaatiolla uusi nelivuotissuunnitelma

Resusolute Support -operaation (RS) tehtävänä jatkuu Afganistanin turvallisuusviranomaisten ja -joukkojen koulutus, neuvonanto ja ohjaaminen maan kansallisen turvallisuuden edistämiseksi. Kaikkiaan operaation uuden nelivuotisen vaiheen alkuun on sitoutunut 39 kansallisuutta.
11.7.2017 | 9.10
Suomalaisten suorituskyvyt Afganistanissa vaihtuivat
Maavoimat

Suomalaisten suorituskyvyt Afganistanissa vaihtuivat

Vuoden vaihtuminen toi mukanaan muutoksia Suomen osastoon Afganistanissa. Mazar-e Sharifissa toiminut ensihoitoryhmä kotiutui ja palvelukseen astui suojausosasto, joka aloitti toimintansa Kabulissa.
16.2.2017 | 14.48
Suomi asettaa suojausryhmän Resolute Support -operaatioon
Maavoimat

Suomi asettaa suojausryhmän Resolute Support -operaatioon

Suomalaisen osaston toiminta Afganistanissa muuttuu tämän vuoden lopussa. Suomi asettaa Resolute Support -operaatioon suojausryhmän, jonka vahvuus on noin kymmenen henkilöä. Ryhmä aloittaa operatiivisen toiminnan tammikuussa 2017.
29.12.2016 | 9.59
Komento vaihtui Suomalaisessa osastossa Afganistanissa
Maavoimat

Komento vaihtui Suomalaisessa osastossa Afganistanissa

Lauantaina 17.12. Suomen osasto Afganistanissa siirtyi uuden kansallisen vanhimman johtoon. Lähes vuoden verran tehtävässä toiminut eversti Jussi Tudeer luovutti komennon eversti Petteri Koskiselle.
19.12.2016 | 13.40