Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Kansainvälinen kriisinhallinta

Suomalaisen kriisinhallinnan monimuotoisuus toteutuu Libanonissa koko UNIFIL-operaation toimialueella

Maavoimat 17.1.2019 14.30
Tiedote
Marhaba! Kohtaamisia suomalaisten rauhanturvaajien jalkapartion matkan varrelta.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toiminta Libanonissa on keskittynyt ranskalaisjohtoiseen UNIFIL:n komentajan reservipataljoonaan (Force Commanders Reserve, FCR). Jatkossa entistä tiiviimpi yhteistyö ranskalaisen joukon kanssa tukee suorituskyvyn kehittämistä sekä yhteistoimintaa ja tarjoaa mahdollisuuksia yhä monimuotoisemman kriisinhallintatyön toteuttamiselle Libanonissa.

Nykyinen Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa (SKJL) toimii osana ranskalaista FCR-pataljoonaa. Toiminta irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa päättyi viimeisimmän SKJL:n rotaatiovaihdon yhteydessä viime marraskuussa. Toiminnan muutoksesta seurannut mittava logistinen operaatio on saatu nyt päätökseen ja suomalaisen joukon materiaalia sekä ajoneuvoja on kotiutettu Suomeen erilaisilla kansainvälisillä huoltokuljetuksilla. Samalla suomalaisten rauhanturvaajien kokonaismäärää Libanonissa on pienennetty 200 rauhanturvaajaan.

Irlantilais-suomalaisen pataljoonan toiminnan päättymisestä seurannut logistinen operaatio viimeisteltiin menestyksekkäästi mittavalla ajoneuvojen laivauksella Beirutissa. Suomalaiset UN-panssariajoneuvot ja muu ajoneuvokalusto siirtyivät meriteitse takaisin Suomeen.

— Yleinen turvallisuustilanne Libanonissa on vakaa, mutta altis muutoksille. Uusi vuosi on lähtenyt reippaasti liikkeelle. Libanonin ja Israelin välisen rajalinjan läheisyydessä tapahtuva aidan rakennus, raja-alueelta löytyneiden tunneleiden tuhoamisprojekti ja FCR-pataljoonan aktiivinen toimintatapa on pitänyt joukot valppaana, toteaa SKJL:n komentaja, everstiluutnantti Riku Mikkonen.

FCR-pataljoonan suomalaisessa jääkärikomppaniassa on palvellut maaliskuusta 2017 lähtien jo noin tuhat rauhanturvaajaa. Kuuden eri FCR-rotaation aikana suomalaiset joukot ovat suorittaneet noin 1200 yhteispartiota Libanonin armeijan kanssa, mikä on puolet koko pataljoonan suorittamista partioista UNIFIL:n toimialueella viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi suomalaiset ovat toteuttaneet myös noin 50 koulutustilaisuutta Libanonin armeijan joukoille. Suomalaiset upseerit suunnittelevat ja johtavat FCR-pataljoonan operaatiokeskuksessa operatiivista toimintaa yhdessä ranskalaisten kolleigoidensa kanssa.

— Tällä hetkellä toimimme suomalaisena kriisinhallintajoukkona pääosin samasta tukikohdasta käsin. Tämä yksinkertaistaa huollon palveluiden ja kansallisia tukitoimintojen järjestämistä, mikä helpottaa toimintaamme aiempaan nähden. Samalla olemme muodostaneet uusia yhteistoimintamalleja ranskalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kiteyttää everstiluutnantti Mikkonen suomalaisten toiminnan vakiintumisesta FCR-pataljoonaan.

Tiiviissä ranskalais-suomalaisessa yhteistyössä operatiiviset joukot kokonaisuudessaan sekä kansalliset tukiosat tähtäävät samaan päämäärään — FCR-pataljoonan tehtävien menestyksekkääseen suorittamiseen kriisialueella.

— Suomalaisten ja ranskalaisten joukkojen taidot ja osaaminen täydentävät toisiaan, mikä mahdollistaa FCR-pataljoonan toteuttaa sille osoitettua operatiivista tehtävää UNIFIL:n toimialueella. Suomalaisen kansallisen tukielementin integroituminen FCR-pataljoonan oheen tukee suomalaisen jääkärikomppanian toimintoja entisestään, toteaa FCR-pataljoonan ranskalainen komentaja, eversti Thierry de Courréges.

— Keskeistä pataljoonamme toiminnalle on yhteinen tietotaito päivittäisten tehtävien suorittamisessa, jolloin sotilaat toteuttavat samat tehtävät kansallisuuteen katsomatta. Toisaalta tilanteesta riippuen komppanioiden erilaiset painotukset erityisosaamisessa ovat helposti hyödynnettävissä, eversti de Courréges jatkaa.

FCR-pataljoonan komentaja, eversti Thierry de Courréges (vasemmalla) ja SKJL:n komentaja, everstiluutnantti Riku Mikkonen (oikealla) tarkistivat yhdessä paraatijoukot Suomen itsenäisyyspäivän juhlaparaatissa.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon toiminta Libanonissa kattaa lähes kaikki kriisinhallinnan eri toimintamuodot. Alueellisen partioinnin, tarkkailun ja raportoinnin lisäksi SKJL:n toiminta sisältää yhteistoimintaa Libanonin armeijan kanssa, paikallisten turvallisuustoimijoiden kouluttamistehtäviä sekä siviili-sotilasyhteistyötä (CIMIC), joka keskittyy operaatiomaan kehittämiseen ja paikallisen väestön tukemiseen kriisialueella erilaisten yhteistyöprojektien kautta.

— Toiminta FCR-pataljoonassa tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden toimia koko UNIFIL:n vastuualueella Etelä-Libanonissa. Vuosikymmenten pitkäjänteinen työ rauhanturvaamisen parissa näyy siinä, että suomalaisilla sotilailla on hyvä maine ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan. Tavoitteena on tukea Libanonin viranomaisia, jotta he pystyisivät paremmin vastaamaan alueen turvallisuudesta tulevaisuudessa. Kehitys menee eteenpäin, vaikkakin pienin askelin, summaa everstiluutnantti Mikkonen.

UNIFIL:n ja Suomen kriisinhallintajoukon CIMIC-työllä tuetaan operaatioalueen yhteiskuntaa ja paikallista väestöä, joista kolmannes elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella YK:n kehitysohjelma UNDP:n tietojen mukaan. Pitkäjänteistä työtä Etelä-Libanonin turvallisuustilanteen parantamiseksi jatketaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa.