Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Kansainvälinen kriisinhallinta

Operaatio Sophian jatkosta neuvotellaan EU:ssa

Merivoimat 11.2.2019 11.14
Tiedote

EU:n johtaman EUNAVFOR MED - OPERAATIO SOPHIA:n tehtävänä on ihmissalakuljettajien toimintaedellytysten häiritseminen ja estäminen sekä Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahanmuuton vähentäminen. Operaatio toimii Välimerellä ja sen tavoitteena rikkoa ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toimintamalli Pohjois-Afrikasta Eurooppaan, keskittyen Libyasta Eurooppaan suuntautuvan toiminnan estämiseen.Suomalaisia palvelee tällä hetkellä operaatiossa seitsemän kansallisen päätöksen mahdollistaessa 10 henkilön läsnäolon. Näistä kolme henkilöä palvelee Roomassa sijaitsevassa operaatioesikunnasa (OHQ) ja neljä italialaisella operaation johtoaluksella (FHQ).

Operaation mandaattia jatkettiin joulukuussa 31.3.2019 saakka Euroopan unionin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/2055. Nyt EU:ssa neuvotellaan operaation jatkosta.

- Operaatio on onnistunut tehtävissään mandaatin asettamien rajoitusten puitteissa hyvin. Maahanmuutto keskisellä Välimerellä laski vuonna 2018 n. 86% edellisvuoteen verrattuna ja operaatio on luovuttanut Italian viranomaisille yli 150 henkilöä, joiden epäillään osallistuneen ihmissalakuljetukseen. Operaatio on myös kerännyt tietoa öljyn salakuljetuksesta ja laatinut havainnoista erillisraportin, operaation suomalaisten kansallinen vanhin, kommodori Jörgen Engroos kuvailee.

Osallistuminen operaatioon tukee Suomen meriliikenteen suojaamisen osaamisen kehittämistä ja kokonaiskuvan muodostamista merellisessä, monikansallisessa operaatiossa.

- Osallistuvalle henkilöstölle kertyy kokemusta mm. esikuntaprosesseista, järjestelmistä ja niiden käytöstä. Myös uusi fregattiluokan johtoalus antaa kokemuksia työskentelystä aluksella, joka kokoluokkansa puolesta vastaa enemmän merivoimien tulevaa laivuetta.

Operaatiossa olevat suomalaiset seuraavat luonnollisesti operaation jatkosta käytävää keskustelua, mutta päällimmäinen huoli se ei kommodori Engroosin mukaan ole:

- Mandaattikeskustelua seurataan muun työskentelyn ohella otsikkotasolla, muutoin sotilaat keskittyvät operatiivisen tehtävän suorittamiseen. Mandaattikeskustelu ja siihen liittyvät päätökset ovat puhtaasti poliittisia.

Tukitehtävänä Libyan laivaston ja rannikkovartioston kouluttaminen

EUNAVFOR MED –operaation yksi tukitehtävä on Libyan laivaston ja rannikkovartioston kouluttaminen. Operaatio on kouluttanut Libyan laivaston ja rannikkovartioston (LCG&N) henkilöstöä erilaisilla kursseilla mm. alustarkastustoimintaan -, sukellustoimintaan -, kansainväliseen oikeuteen - ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liitttyen. Kokonaisuudessa operaatiossa on koulutettu 325 Libyan laivaston ja rannikkovartioston henkilöä. Operaatio on myös laatinut esiselvityksen monitorointikäyntien aloittamiseksi Libyan laivaston ja rannikkovartioston kohteisiin Tripolissa.

YK:n turvallisuusneuvoston aseidenvientikiellon mukaan Libyaan on kiellettyä viedä aseita, ammuksia, sotilasajoneuvoja ja –tarvikkeita sekä näihin liittyviä varaosia ilman turvallisuusneuvoston sanktiokomitean erikseen myöntämää poikkeuslupaa.

EUNAVFOR MED on jatkanut YK:n turvallisuusneuvoston Libyalle asettaman aseidenvientikiellon toteuttamista Libyan rannikolla turvallisuusneuvoston päätöslauselman UNSCR 2420 (2018) mukaisesti. Operaatio on tähän mennessä suorittanut toiminta-alueellaan kuusi tarkastusta aluksille, joiden on epäilty rikkovan YK:n aseidenvientikieltoa Libyaan. Kahdesta epäillystä aluksesta löydettiin aseita, jotka operaatio takavarikoi ja toimitti tuhottavaksi, ja joista laadittiin raportti sanktiokomitealle.

Näiden lisäksi on Euroopan unionin jäsenvaltioiden satamissa suoritettu operaation suosituksesta yli kymmenen alustarkastusta, joiden yhdessä muiden operaation toimenpiteiden kanssa voidaan olettaa luovan pelotevaikutusta rikollisen toiminnan harjoittamiselle.

- Operaation yleistilanteen kehitykseen vaikuttaa moni tekijä. Italian kielteinen kanta laittomien siirtolaisten vastaanottamiseen vaikuttaa operaation jatkumiseen sekä mandaattikeskusteluihin. Tämä myös hankaloittaa EU:n yhteisen poliittisen ratkaisun saavuttamista, Engroos arvioi.

- Mikäli mandaattia jatketaan, niin uutena painopisteenä tulee todennäkösesti olemaan myös monitoroinnin aloittaminen Tripolissa.