Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Kriisinhallintatehtävien palkkoja korotetaan

Puolustusvoimat
3.7.2020 9.58
kuva, jossa suomalaisia rauhanturvaajia Afganistanissa harjoittelemassa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on 2.7.2020 päättänyt sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta.

Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2020 -2022 sisältää määräyksen 1,10 %:n yleiskorotuksesta 1.8.2020 lukien. Lisäksi puolustusministeriö on sopinut yhdessä ulkoministeriön kanssa toteutettavasta 5 %:n tasokorotuksesta palkkaukseen. Yleiskorotus ja tasokorotus 6,1 % heijastetaan asetuksen kriisinhallintahenkilöstön tehtävän vaativuuden mukaiseen palkkaukseen 1.8.2020 lukien.  Samalla tarkistetaan puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille kriisinhallintakoulutuksessa oleville suoritettavan työansion menetyksen korvauksena maksettavaa päivärahaa.  Koulutusajalta maksettavan päivärahan suuruus vaihtelee miehistön, aliupseerien sekä upseerien ja erikoisupseerien osalta.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan pyritään vahvistamaan.  Puolustusministeri Kaikkosen mukaan on tärkeää lisätä tietoisuutta kriisinhallintatehtävistä yhtenä puolustusvoimien lakisääteisenä tehtävänä sekä kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön muotona. Lisäksi kriisinhallintatehtävien houkuttelevuutta on tärkeää ylläpitää ja lisätä. ”On tärkeää, että jatkossakin kriisinhallintatehtäviin on saatavilla riittävästi ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä”, toteaa ministeri Kaikkonen.

Palkkaus on yksi kannustin kriisinhallintatehtäviin hakeutumiselle. Palkkauksen tulee vastata kriisinhallintatehtävien kasvavia vaatimuksia ja haastavia toimintaympäristöjä. Seuraavan kerran tätä asetusta tarkastellaan kesällä 2021 heijastamalla valtion sopimusratkaisun mukaiset yleiskorotus 0,97% ja virastoerä 1,0% tehtävän vaativuudenmukaiseen palkkaukseen. Lisäksi puolustusministeriö laatii jatkovuosille palkkaohjelman sotilaallisten kriisinhallintatehtävien palkkauksen kehittämiseksi.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa osastoesiupseeri Sami Roikonen, puh. 0295 140 442.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta 2.7.2020.