Hyppää sisältöön

Raivaajasukeltajat EU:n taisteluosaston toimintavalmiudessa – Korkean tason erikoisosaamista suomalaisella koulutusjärjestelmällä

Merivoimat
Julkaisuajankohta 8.3.2024 14.01
Tiedote
Raivaajasukeltaja tekee räjähde-etsintää vedenpinnan alapuolella sukellusvarusteissa.
EUBG:n raivaajasukeltaja tekemässä räjähde-etsintää pinnanalaisessa harjoituksessa.

Puolustusvoimat tarvitsee sota- ja kriisitilanteissa kykyä raivata räjähteitä niin merenpohjassa kuin maan pinnallakin. Näitä teknisesti vaativia ja pitkäkestoisia koulutuksia ei suoriteta hetkessä, minkä vuoksi tarvittava osaaminen tulisi olla etukäteen käytettävissä. Korkeatasoisten ammattiyksiköiden palkkaaminen pysyvästi kuluttaisi kuitenkin ison siivun puolustusbudjetista.

Esimerkki tällaisesta tarpeen mukaan perustetusta erikoiskoulutetusta ammattiyksiköstä on Merivoimien EOD -sukeltajaosasto. EOD tarkoittaa Explosive Ordnance Disposal, eli räjähteiden raivaamista. Yksikkö on perustettu kesällä 2023 eurooppalaisen taisteluosaston tarpeeseen, johon Suomi on päättänyt sijoittaa valmiuteen määräajaksi sotilaita.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla European Battle Group (EUBG) muodostuu ranskalaisesta maahanlaskuprikaatista, belgialaisesta tykistöpatterista sekä suomalaisesta EOD -sukeltajaosastosta. Suomen tehtävänä on vedenalaisten sekä maanpäällisten improvisoitujen- ja sotilasräjähteiden raivaaminen taisteluosaston operaatioissa. Taisteluosastoa voidaan Euroopan komission päätöksellä käyttää sotilaallisissa ja ei-sotilaallisissa kriiseissä Euroopassa ja muilla mantereilla.

Millaiset henkilöt muodostavat ammattiyksiköt?

Erikoistehtäviin koulutettavat läpikäyvät tiukan valintaprosessin, jonka tuloksena koulutukseen hyväksytään huolella valikoituja, itsenäisesti ajattelevia ja sopeutumiskykyisiä henkilöitä – nämä voivat olla joko kutsuntaikäisiä tai jo asepalveluksen suorittaneita.

Raivaajasukeltajan tehtävä on tällainen erikoistehtävä. Heidän tehtäviinsä kuuluu sukeltaminen rannikon vesissä, etsien ja raivaten mahdollisia merimiinoja tai muita räjähteitä. Tämä ei ole vain vaarallista, vaan myös äärimmäisen teknistä työtä, ja siksi henkilöiden on oltava päteviä sekä sukeltajina että räjähteiden käsittelyssä. Heidän tulee hallita huipputeknologista kalustoa, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan kaikenlaisissa vesiolosuhteissa.

Intensiivisen ja samalla kustannustehokkaan koulutuksen läpikäynyt yksilö siirtyy reserviin, missä hän ylläpitää säännöllisesti osaamistaan kertausharjoituksissa.

Kun tarvitaan erityisosaajia, rekrytointi käynnistetään Puolustusvoimien reserviläisten ja kantahenkilökunnan henkilöstöpoolista. Yksikön perustamisvaiheessa annetaan tarvittaessa teknistä lisäkoulutusta osaamisen vahvistamiseksi, ja joukkokoossa tehtävät harjoitukset varmistavat soveltuvuuden käytännön tilanteisiin. 

Suomalaisten verrattain korkea yleissivistys ja monipuolinen kielitaito auttavat suoriutumaan myös kansainvälisistä tehtävistä. Suomalaiset ovat kriisinhallintaoperaatioissa tunnettuja maanläheisestä suhtautumisestaan paikallisiin ja heidän tapoihinsa. Ymmärrys paikallisten tilanteesta ja kyky välttää konfliktien kärjistymistä ovat mahdollistaneet tehtävien suorittamisen vuosikymmenten aikana.

Reserviläisura siviiliuran rinnalla

Yksi suomalaisen EOD -sukeltajaosaston työntekijä on 24-vuotias yliopisto-opiskelija Helsingistä. Hän suoritti Puolustusvoimien raivaajasukeltajakurssin muutama vuosi sitten, sen jälkeen hänen osaamistaan on ylläpidetty säännöllisissä kertausharjoituksissa. Kaltaisilleen reserviläisille tarjoutuu mahdollisuus työskennellä ajoittain maastokuvioissa Puolustusvoimien tarpeen niin vaatiessa. Hakeutumien erikoisosaamista vaativaan tehtävään perustuu vapaaehtoisuuteen, joka osaltaan näyttäytyy henkilöstön korkeana motivaationa.

- Suomessa maanpuolustustahto on korkeimpia maailmassa ja kouluttautuminen maanpuolustuksen tarpeisiin on ylpeästi tunnustettu velvollisuus. Varmaan myös siksi puolen vuoden tauko opinnoista järjestyi yliopistolla vain ilmoitusluontoisena asiana.

Maailmanlaajuisesti on harvinaista, että yliopisto-opinnot tauotetaan vapaaehtoisesti asevoimissa palvelemisen vuoksi.

- Sotilaallinen arki on tervetullutta vastapainoa monivuotiseen opiskelu-urakkaan. EOD-sukeltajaosastossa olen suorittanut laadukkaita kursseja samanmielisten työkavereiden kanssa ja vaihtanut tietoa muiden maiden vastaavien yksiköiden kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että reserviläisuran työkokemus tukee myös siviiliuraani.


EUBG:n raivaaja tiedustelemassa mahdollista autopommia maanpäällisessä harjoitusskenaariossa.
 

 

´