Hyppää sisältöön

Somalian koulutusoperaatio siirtyy yksiköiden kouluttamisesta neuvonantoon

Maavoimat
16.11.2018 12.24
Uutinen

Maavoimien komentaja kenraaliluutantti Petri Hulkko tarkasti EUTM (European Union Training Mission) Somalia -operaatioon osallistuvan suomalaisen osaston toiminnan 11.–16. marraskuuta. Tarkastuksessa keskityttiin kansallisen toiminnan lisäksi operaation nykytilaan sekä operaation tulevaisuuden kehitykseen.

Operaation tehtävänä on antaa Somalian armeijalle koulutusta ja neuvonantoa siten, että maa kykenee saavuttamaan itsenäisen puolustuskyvyn. EUTM Somalia -operaation tuella pyritään uudelleen organisoimaan ja parantamaan Somalian turvallisuusinstituutioiden toimintaa keskittymällä puolustusministeriön ja armeijan ylimmän johdon tukemiseen.

Operaation henkilöstö antaa sotilaallista neuvonantoa poliittisella ja strategisella tasolla Somalian viranomaisille sekä tukee itsenäisen koulutusjärjestelmän rakentamisesta. Operaatio kouluttaa armeijan joukkoja sekä kouluttajia Euroopan unionin rahoittamassa koulutuskeskuksessa Mogadishussa. Joukko- ja kouluttajakohtaista koulutusta on kahden viimeisen vuoden aikana annettu yhteensä 240 viikkoa noin 1000 sotilaalle.

EUTM Somalia on monikansallinen organisaatio, johon osallistuvat yhdeksän maata ovat Italia, Espanja, Ruotsi, Suomi, Iso-Britannia, Unkari, Romania, Portugali sekä Serbia. Operaation henkilövahvuus on noin 193, joista suomalaisia tällä hetkellä kuusi. Operaatio toimii läheisessä yhteistyössä muiden Somaliassa olevien kansainvälisten toimijoiden, kuten alueella toimivan Afrikan unionin rauhanturvaoperaation AMISOMin (African Union Mission to Somalia), kanssa.

Haasteena operaation toiminnassa on Somalian ja sen hallintokaupungin Mogadishun alueen turvattomuus. EUTM Somalian ajoneuvo saattue oli suoranaisena kohteena ensimmäistä kertaa 1.10.2018, jolloin sitä vastaan iskettiin itsemurha-autopommilla. Suomalaiset kouluttajat eivät olleet tapahtumassa osallisina. Toinen merkittävä haaste niin koulutuksen kuin turvallisuudenkin kannalta on armeijan maksamattomat palkat sotilaille. Tämä ilmenee useimmin koulutuksesta kieltäytymisenä tai sinne tulematta jättämisenä, jolloin asetettuihin koulutustavoitteisiin ei aina päästä.

Tällä hetkellä operaatio toteuttaa EU:n valtuutuksen mukaisesti joukkokoulutusta sekä kouluttajien koulutusta ja neuvonantoa armeijan ylimmälle johdolle. Operaatio on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen EU:n antaman linjauksen mukaisesti vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin tehtävät painottuvat mentorointiin ja neuvonantoon.

-Näillä näkymin koulutuksen antamista jatketaan jossain määrin myös ensi vuonna. Tavoitteena on saavuttaa armeijalle itsenäinen koulutusjärjestelmä ja kyky suunnitella sekä toteuttaa joukkojen käyttöä alueella yhteistyössä AMISOM-operaation kanssa, toteaa kenraaliluutnantti Hulkko.

EU:n vuotta 2019 koskeva linjaus, kuudes mandaatti, tulee mahdollistamaan operaation toiminnan myös Mogadishun alueen ulkopuolella. Somalian turvallisuustilanne asettaa haasteita toiminnan laajentuessa esimerkiksi kouluttajien ja mentoreiden omasuojaan, huoltoon, logistiikkaan sekä johtamisjärjestelmiin.

-Tulevaisuuden turvallisuuteen liittyvät haasteet on otettava toiminnassa huomioon tarkasti. Operaatiossa on tehty viimeisen vuoden aikana hyvää työtä. Annetulla koulutuksella saavutetaan tuloksia, mutta tarkempi koordinointi toimijoiden välillä on välttämätöntä. Muutoin koulutuksella ei ole mahdollisuutta jalkautua tehokkaasti käytäntöön, kenraaliluutnantti Hulkko painottaa.

EUTM Somalia