Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

MIMIC-yhteistyö kehittää paikallisten harjoitusolosuhteita Libanonissa

Maavoimien esikunta
7.12.2020 10.20
Suomalaisen kriisinhallintajoukon Libanonissa MIMIC-projenktina toteuttama Libanonin asevoimien käyttöön tarkoitettu Shawakerin harjoitusalueella sijaitseva asutuskeskustaistelun kouluttamisen rata.

Kahdenvälinen sotilasyhteistyö, eli MIMIC (military-military cooperation), on ollut osa Suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJL) toimintaa Libanonissa useina vuosina. Kuluneena vuonna SKJL:n MIMIC-toiminnassa on avattu uusia uria, kun suomalaiset ovat yhdessä Libanonin asevoimien (Lebanese Armed Forces, LAF) kanssa laatinut usean vuoden suunnitelman kahden LAF:n harjoitusalueen kehittämiseksi.

Ensimmäiset osat suunnitelmasta valmistuivat kuluneen syksyn aikana. SKJL:n rahoittamana rakennutettiin Shawakerin harjoitusalueelle operaatioalueen länsiosissa asutuskeskustaistelun kouluttamiseen tarkoitettu rata, ja operaatioalueen itäosissa sijaitsevalle Kawkaban harjoitusalueelle harjoitushalli. Lisäksi kunnostettiin esikuntatiloja LAF:n operaatioalueen päämajassa Tyressä. Sekä Shawakerin että Kawkaban hankkeet, samoin kuin alueille tulevaisuudessa rakennettavaksi suunnitellut lisäkohteet, tulevat olemaan myös suomalaisten käytössä, sillä niillä on tarkoitus järjestää LAF:n ja suomalaisten, kuten myös muiden UNIFIL-joukkojen, välisiä yhteisharjoituksia.


-    Toteutetuissa ja suunnitelluissa hankkeissa on molemminpuolisia hyötyjä: LAF voi jatkaa kehitystyötä aiempaa pidemmällä aikajänteellä, ja Suomelle on tiedossa projekteja, jotka helpottavat MIMIC-yhteistyön suunnittelua tulevaisuudessa. Samalla suomalaiset rauhanturvaajat voivat harjoitella uusissa tiloissa yhdessä LAF:n sotilaiden kanssa, jotka ovat operaatioalueella keskeisiä yhteistyökumppaneita etenkin partioinnissa, toteaa SKJL:n komentajana syksyn hankkeiden aikaan toiminut everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi.


Yhteistyössä LAF:n kanssa laadittu suunnitelma on rakennettu sellaiseksi, että sen osia voivat rahoittaa kaikki UNIFIL-operaatiossa toimivat eri maat, ei ainoastaan suomalainen joukko. Samalla on varmistettu, ettei suunnitelma sido Suomea toteuttamaan siinä esitettyjä kohteita, vaan ainoastaan tarjoaa kehyksen Suomen MIMIC-yhteistyön suunnittelulle tulevaisuudessa.


Suomalaiset ovat tehneet kriisinhallintatyötä Etelä-Libanonissa jo viidellä eri vuosikymmenellä. Tällä hetkellä suomalaisia rauhanturvaajia palvelee UNIFIL-operaatiossa kaikkiaan noin 200 sotilasta.