Hyppää sisältöön

EUTM Somalia -operaation haastava tehtävä

Maavoimat
12.7.2016 12.17
Tiedote

Euroopan Unioni käynnisti 10. huhtikuuta 2010 Somaliassa koulutusoperaation tavoitteenaan vahvistaa maan turvallisuutta Somalian siirtymäajan hallituksen ja eri instituutioiden toiminnan mahdollistamiseksi.

Koulutustoiminta alkoi Ugandassa Bihangan koulutusleirissä, josta se siirrettiin Mogadishuun vuoden 2014 alusta. Operaation koulutustoiminnan päämääränä on mahdollistaa AMISOM:n (African Union Mission in Somalia) joukkojen kotiuttaminen ja turvallisuustoiminnan ylläpitäminen Somalian omien turvallisuusviranomaisten toimesta.

Suurimman haasteen maan turvallisuudelle aiheuttaa Al Shabaab -terroristijärjestö. Järjestö ajettiin pääosin AMISOM:n toimesta pois Mogadishusta vuoden 2011 aikana, mutta se on valitettavasti onnistunut palaamaan Mogadishuun, jossa se tekee säännönmukaisesti iskuja siirtymäajan hallitusta ja sen joukkoja, siviilejä sekä kansainvälisiä toimijoita kohtaan. Tänä päivänä Al Shabaab on toimissaan aktiivinen ympäri Somaliaa.

EUTM Somalian koulutuksen kohderyhminä ovat puolustusministeriö sekä Somalian kansallisen armeijan (SNA) yleisesikunta ja sotilaat. Neuvonantajatoiminta keskittyy muun muassa suunnitelmiin ja käskyihin, huoltoon, hallintoon ja lakiasioihin. Joukkojen koulutustoiminnassa keskitytään kouluttaja- ja johtajakoulutukseen sekä sotilaiden erikoiskoulutukseen. Koulutettavina on myös naisia.

Koulutustoiminnassa on ollut tavoitteena siirtyä neuvonantotoimintaan, jossa Somalian armeija vastaisi itse koulutuksesta EU:n tuella. Tähän mennessä Somalian armeijalla ei kuitenkaan ole ollut vielä kykyä käynnistää omaa koulutustaan. Jatkossa operaatiossa keskitytäänkin joukkokokonaisuuden kouluttamiseen yksittäisten sotilaiden sijaan.

Erilainen toimintaympäristö haastaa

EUTM Somalia on kouluttanut mandaattinsa mukaisesti somalisotilaita eritasoisilla kursseilla. Kurssivalikoimaan ovat kuuluneet muun muassa pataljoonan komentajakurssi, komppanian päällikkökurssi, joukkueen johtajakurssi, aliupseerikurssi sekä tiedustelu-, hallinto-, taistelupioneeri- sekä sotilaspoliisikurssit. Yleisesikunnan upseereille on järjestetty 2-3 viikon mittaisia esikuntakursseja. Koulutustoiminnan lisäksi yleisesikunnan upseereita neuvotaan ja tuetaan. Koulutustoiminta ja neuvonantotoiminta on jaettu koulutusosaston ja neuvonantajaosaston kesken.

Erikoiskurssien koulutus on toteutettu koulutettavien tarpeiden mukaisesti. SNA on hoitanut oppilaiden valintaprosessin ja määrännyt oppilaat kursseille. Itse koulutus tapahtuu erilaisella rytmillä, tavalla sekä hyvin erilaisista lähtökohdista olevien sotilaiden kanssa kuin mihin kotimaassa on totuttu.

Haasteet koulutuksessa liittyvät usein kurssien aloituksen viivästymiseen. Huonoista kulkuyhteyksistä sekä käskyjen tavoittamattomuudesta johtuen kurssit joudutaan toisinaan aloittamaan jopa viikkoja suunniteltua myöhemmin. Lisäksi koulutustuloksiin vaikuttavat isot tasoerot oppilaiden keskuudessa. Etenkin miehistö- ja aliupseeritason kursseilla koulutus pyritään siis pitämään hyvin käytännönläheisenä.

Koulutusoperaation käyttämä koulutustukikohta asettaa myös omat rajoitteensa tilojen, välineiden ja koulutusaiheiden suhteen. Vaikka koulutustukikohtaa on rakennettu määrätietoisesti koko EUTM Somalian Mogadishussa oloajan, jatkuu se kuitenkin edelleen.

Lukumääräisesti tarkasteltuna somalisotilaita on operaation aikana koulutettu runsaasti. Sotilaat saavat noin neljän kuukauden mittaisen koulutuksen, jossa keskimäärin kolmen tunnin pituisia koulutuspäiviä on kuusi viikossa. Koulutuspäivän pituutta ollaan pidentämässä omasuojatoiminnan parantumisen johdosta. Uuden mandaatin myötä aloitetaan myös joukkokohtainen koulutus.

Koulutuksen avulla yksittäisten sotilaiden taisteluteknistä ja taktista osaamista on kyetty parantamaan. Turvallisuussektorin vajavaisesta kehittymisestä johtuen koulutuksen tuloksia ei kuitenkaan päästä hyödyntämään täysmääräisesti. Kurssilaisia ei usein kyetä sijoittamaan osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Lisäksi koulutettujen sotilaiden sijoittumista kurssin jälkeen on hankala seurata.

Somalian kansallisen armeijan suorituskykyjen rakentumista hidastaa ase- ja ampumakoulutuksen sekä muun taisteluvälinemateriaalin koulutuksen puuttuminen. Lisäksi sillä on rajallisesti omaa koulutusmateriaalia. Somalian kansallisen armeijan kehittyminen itsenäiseksi toimijaksi on siis vielä pitkän ja haastavan prosessin päässä.

EUTM Somalia