Hyppää sisältöön

KRIHAblogi

 

KRIHAblogi tarjoaa näkymän operaatioiden arkeen rauhanturvaajien näkökulmasta Afrikasta Lähi-Itään.

Kuulumisia julkaistaan jokaisesta operaatiosta vuorollaan ja kriisinhallinnan arki sekä tunnelmat tulevat tutuiksi lukijoille operaatioiden toimialueilta. Uusimmat tunnelmat välitetään eteenpäin myös Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavilla.

 

Blogit

Yhdenvertaisuutta edistämässä

Julkaisupäivä 14.9.2016 15.22 Blogit

Purkamalla eriarvoistavia käytäntöjä sekä edistämällä yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta Resolute Support (RS) –operaatio on tukemassa Afganistanin demokratia kehitystä. Yhdenvertaisuusneuvonantajana (Gender Advisor) toimiva sotilasvirkamies Tarja tekee tätä työtä maan turvallisuusorganisaatioissa.

Kun Tarja yhtenä ensimmäisistä suomalaisista naisrauhanturvaajista astui palvelukseen marraskuussa 1991 Niinisalon varuskunnassa, hän ei voinut arvata millaisiin kansainvälisiin tehtäviin hän seuraavan neljännesvuosisadan aikana tulisi päätymään. Ensimmäistä rauhanturvakokemusta Golanilla ovat seuranneet useat siviilikriisinhallinnan operaatiot sekä YK:n että EU:n alaisuudessa. Tarja on toiminut mm. ihmisoikeusrikostutkijana Elisabeth Rehnin johtamassa UNMIBH-operaatiossa Bosniassa sekä sotarikostutkijana UNMIK-operaatiossa Kosovossa. Kosovossa hän toimi myöhemmin myös yhdenvertaisuusneuvonantajana.

Tällä hetkellä Tarja palvelee Kabulissa RS –operaation esikunnassa koordinoiden yhdenvertaisuustyötä Afganistanin turvallisuusjoukkojen erikoisyksiköissä. Armeijan ja poliisin erikoisyksiköt tarvitsevat naisia lakisääteisien tehtävien kuten henkilötarkastusten ja kuulustelujen hoitamiseen mutta naisia palvelee myös lääkinnällisissä tehtävissä sekä taistelutoimintaan osallistuvissa joukoissa. Yhdenvertaisuusneuvonantaja keskittyy pääasiallisesti naisten roolin ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen sekä työolojen parantamiseen nykyistä turvallisemmiksi.

Afganistanin miesvaltaisessa kulttuurissa naisten täysipainoinen osallistuminen turvallisuusjoukkojen toimintaan hakee vielä muotoaan. Tasa-arvon edistämiseksi joukkokokoonpanoissa osa tehtävistä on jaettu sukupuoliperusteisesti. Tarja on kuitenkin huomannut, että paras tapa viedä asiaa eteenpäin on naisten ammattitaidon lisääminen. Tähän hän on pyrkinyt vaikuttamaan työssään.

- Kurssien opetussuunnitelmien puitteissa tulee kouluttaa ne asiat joita naisilta työssään vaaditaan, määrittelee Tarja kertoessaan kehittämistavoitteista.

- Ammattikursseilta valmistuvilla naisilla täytyy olla työssään tarvittavat taidot, jotta he pääsevät näyttämään kyvykkyytensä työyhteisössään.

Ammattiin valmistuminen alkaa jo rekrytointivaiheessa. Turvallisuusalan tehtäviin haetaan monenlaisista lähtökohdista eikä kaikille ole välttämättä selvää millaista käytännön työ kentällä oikein on.

- Koulutukseen hakeutuvien soveltuvuustestausta kehitetään, jotta pystyttäisiin selvittämään motivaation lisäksi hakijan psyykkinen ja fyysinen soveltuvuus tehtävään, sanoo Tarja, jolle tausta poliisina on antanut perspektiiviä arvioida hakijoilta vaadittavia ominaisuuksia.

- Rekrytoitaessa hakijalla tulisi olla myös tehtävänkuvaus tiedossaan, jotta hän tietäisi millaiseen työhön on hakeutumassa. Näin tuleva työ vastaisi paremmin odotuksia ja siihen olisi helpompi sitoutua.

Niissä yksiköissä, joissa naiset ovat päässeet kehittämään vahvuuksiaan ja käyttämään potentiaaliaan, kokemukset ovat olleet hyviä. Eräässä armeijan erikoisyksikössä lääkintätehtävissä toimivien naisten määrää on toivottu lisättävän. Toisessa yksikössä naiset toimivat operatiivisissa tehtävissä miesten kanssa. Symbolisesti tärkeä ele oli saman yksikön äskettäinen valmistujaisjuhla, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa yksikön historiassa yhteisesti naisille ja miehille. Poliisin puolella naisten ja miesten yhteistoiminta vastaterrorismin yksikössä on lähtenyt käyntiin. Edistymistä yhdenvertaisuuden osalta tapahtuu siis koko ajan. Aikaisempien kriisinhallintaoperaatioiden tuoman kokemuksen pohjalta Tarja kuitenkin tietää, ettei kaikki tapahdu hetkessä.

- Olen ollut yllättynyt kuinka paljon vertaistukea naissotilaat ja naispoliisit ovat tarvinneet meiltä kansainvälisiltä kollegoiltaan ammatillista identiteettiä kehittäessään.

Silti pienetkin askeleet vievät eteenpäin.

- Yhteiskunta tarvitsee naisten panosta. Naisten osallistuminen on merkittävä osa yhteiskunnan demokratiakehitystä. On myös tärkeää, että naiset pystyvät etenemään esimiestehtäviin.

Tarja onkin kannustanut nuoria naisia kouluttautumaan ja toivoo heidän ymmärtävän koulutuksen merkityksen tulevaisuudelleen.

´