Hyppää sisältöön

KRIHAblogi

 

KRIHAblogi tarjoaa näkymän operaatioiden arkeen rauhanturvaajien näkökulmasta Afrikasta Lähi-Itään.

Kuulumisia julkaistaan jokaisesta operaatiosta vuorollaan ja kriisinhallinnan arki sekä tunnelmat tulevat tutuiksi lukijoille operaatioiden toimialueilta. Uusimmat tunnelmat välitetään eteenpäin myös Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavilla.

 

Blogit

Tietoa tuottamassa Malin dynaamisessa ja monimuotoisessa ympäristössä

Julkaisupäivä 16.6.2023 9.38 Blogit Maavoimien esikunta

Rauhanturvaajana ja esikuntaupseerina palveleminen YK:n integroidussa vakautusoperaatiossa Malissa (MINUSMA) on ollut haastava ja palkitseva tehtävä.

Mali, jossa asuu 22 miljoonaa ihmistä, on kohdannut lukuisia kriisejä ja hankaluuksia poliittisen turbulenssin, epävakauksien ja sotilasvallankaappausten muodossa. Malin kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää maan historian, etnisen monimuotoisuuden ja alueellisen dynamiikan tutkimista.

Tarkastelemalla erilaisia aikanäkökulmia muinaisista valtakunnista itsenäisyyden jälkeisiin haasteisiin saamme arvokkaita näkemyksiä maan tämän päivän monimutkaisuudesta. Malin rikas historiallinen perintö juontaa juurensa aikoihin ennen kirjoitettua historiaa. Alueella ovat nousseet ja romahtaneet voimakkaat imperiumit, kuten Ghanan valtakunta. Sitä seurasi Mansa Musan johdolla kukoistuksensa huipun saavuttanut Malin valtakunta. Näillä valtakunnilla on ollut merkittävä rooli Saharan välisessä kaupassa, kulttuurivaihdon edistämisessä sekä hallinnon ja yhteiskunnallisten rakenteiden perustan luomisessa.

Malin strateginen sijainti Sahelin alueella tekee siitä erilaisten geopoliittisten intressien keskipisteen. Maan vakaus ja kehitys vaikuttavat naapurivaltioihin, alueelliseen turvallisuuteen ja kansainvälisiin toimijoihin. Haasteisiin vastaaminen Malissa edellyttää kattavaa ymmärrystä tästä laajemmasta dynamiikasta ja alueellisten toimijoiden keskinäisistä yhteyksistä.

Oleellinen vaikutus päätöksentekoon

Suomalaisten neljän hengen tiimillä on keskeinen rooli MINUSMA:ssa, jonka osana olemme poliittisten muutosten, rauhansopimusten toimeenpanon, terrorismin, humanitaaristen ja ympäristökriisien sekä sosioekonomisten haasteiden keskipisteessä. Lisäksi Sahelin alueen strateginen merkitys lisää vaativuutta ja monimutkaisuutta, mikä tekee tästä tehtävästä uskomattoman vaativan, mutta palkitsevan.

Jotta Malin ja sen lähiympäristön tilannetta kykenee aidosti ja syvällisesti ymmärtämään, täytyy hahmottaa kokonaiskuva kaikkien tilanteeseen vaikuttavien asioiden keskinäisistä riippuvuussuhteista. Jakamalla kokonaisvaltaista tilannetietoa kriisinhallintaorganisaation johdolle me suomalaiset ovat saaneet erinomaisen tilaisuuden osoittaa osaamistamme käsitellä laaja-alaisia ja monien riippuvuussuhteiden välisiä kokonaisuuksia.

Suomalaisille onkin uskottu tärkeitä tehtäviä ja vastuullamme on pitää operaation ylin johto tarkasti ajan tasalla. Käytännössä operaation komentaja ylläpitää tilanneymmärrystä ja tekee päätöksiä suomalaisten tuottamaan tietoon nojautuen, joten tiedon tulee olla mahdollisimman tarkkaa, ajantasaista ja näkemyksellistä.

Suomalainen tiimi pääseekin kokemaan monikansallisen organisaation muodostaman ainutlaatuisen ja monipuolisen työympäristön kattavasti ja soveltamaan osaamistaan ja kokemuksiaan täysimääräisesti.

Oppimista ja haikeutta

Huolimatta yli 23 vuoden kokemuksesta vaativissa kansainvälisissä tehtävissä, MINUSMA:ssa palveleminen on osoittautunut erinomaiseksi oppimiskokemukseksi. Dynaaminen ympäristö, mielenkiintoiset tehtävät ja monikulttuurinen työympäristö tarjoavat jatkuvan kasvun ja henkilökohtaisen kehityksen mahdollisuudet.

Meitä kohtaan osoitettu luottamus johtuu osaamisemme arvostamisesta ja suomalaisten hyvästä maineesta, jota on kehitettävä ja ylläpidettävä joka päivä kykyjemme hyödyntämisellä, laadulla, jatkuvalla parantamisella ja omistautumisella annettuihin tehtäviin.

Vaikka olemme osa lähes 15 000 hengen organisaatiota valtavan suuressa operaatiossa, ei meillä suomalaisilla ole ollut vaikeuksia ymmärtää työmme vaikutusta ja tärkeyttä. Malin tulevaisuudennäkymillä ja kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia alueelliseen ja Euroopan turvallisuuteen, minkä tiedostaminen vahvistaa motivaatiota tehdä parhaansa.

Kaiken tämän lisäksi olemme jokaisena päivänä Suomen ja suomalaisten eräänlaisia ”suurlähettiläitä”, edustamalla parhaalla tavalla meille tärkeitä arvoja ja ymmärtäen sekä kunnioittaen muita arvoja monikulttuurisessa ympäristössä.

Palveleminen MINUSMA:ssa on edellyttänyt pitkiä aikoja poissa kotoa, kaukana perheestä ja läheisistä, mikä on yksi tehtävän vaikeimmista puolista. Kokemuksesta saadut palkinnot ja ammatilliset edut ovat kuitenkin suuremmat kuin tehdyt uhraukset. Meidän suomalaisen tiimimme laaja koulutus- ja ammatillinen tausta on erittäin arvostettua, mikä mahdollistaa vaikuttavuuden jokaisessa työtehtävässä.

Meillä on vuoden aikana ollut erinomainen ryhmä suomalaisia rauhanturvaajia, joka on auttanut jaksamaan ja tekemään aina parhaansa. Henki on ollut loistava koko komennuksen ajan, olemme pitäneet itsestämme ja toisistamme huolta niin ammatillisesti kuin henkisesti. Kokemus on ollut upea, mistä nöyrin kiitos meidän suomalaisten huipputiimille, monille hienoille kollegoille ja ystäville, joita olemme tämän matkan yhtenä antina saaneet.

Bamakossa 9.6.2023
Rauhanturvaaja 3814
Kirjoittaja palvelee rauhanturvaajana YK:n MINUSMA-operaatiossa Malissa
 

Blogi Kansainvälinen kriisinhallinta etusivulle MINUSMA Maavoimien esikunta
´