Hyppää sisältöön

KRIHAblogi

 

KRIHAblogi tarjoaa näkymän operaatioiden arkeen rauhanturvaajien näkökulmasta Afrikasta Lähi-Itään.

Kuulumisia julkaistaan jokaisesta operaatiosta vuorollaan ja kriisinhallinnan arki sekä tunnelmat tulevat tutuiksi lukijoille operaatioiden toimialueilta. Uusimmat tunnelmat välitetään eteenpäin myös Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavilla.

 

Suomalaislääkärit 333 pyhimyksen kaupungissa

Julkaisupäivä 1.9.2017 13.48 Blogit

Niger- joen varressa Sahelin aavikon eteläreunalla sijaitseva Timbuktu tunnetaan Suomessa huonosti. Malissa se tunnetaan "333 pyhimyksen kaupunkina" ja kamelikaravaanien risteyspaikkana.

Lisäksi kaupunki on kuulu harvinaisia niteitä sisältäneistä kirjastostaan, sekä Malin kuningaskunnan aikaisista monikerroksisista savimoskeijoistaan. Elokuun lopulta lähtien se on ollut myös suomalaisen MINUSMA- operaatiossa palvelevan FMU:n (Field Medical Unit) kotitukikohta.

Viime vuosina Malin Timbuktu on ollut lähinnä otsikoissa ääri-islamistien sekä heidän tekemiensä iskujen vuoksi. Vuoden 2012 kriisin aikana iso osa Timbuktun kulttuuriaarteista ja rakennuksista tuhottiin ja aikaisemmin alueelle tärkeä ja kukoistava turismi lakkasi kokonaan. Nyt osa kulttuurikohteista on jälleenrakennettu YK:n avun turvin, mutta koska iskut ovat edelleen jatkuneet, eivät turistit ole vielä palanneet Timbuktuun. Viimeisin aseellinen isku kansainvälisiä kriisinhallintajoukkoja kohtaan Timbuktussa tapahtui elokuun puolessa välissä, kun joukko aseistautuneita henkilöitä hyökkäsi siellä sijaitsevaan YK:n MINUSMA operaation alueelliseen esikuntaan. Ikävä kyllä tästäkään iskusta ei selvitty ilman uhreja.

Elokuun loppupuolelta lukien Timbuktu toimii myös kolmen suomalaislääkärin palveluspaikkana noin kahden kuukauden ajan, sillä Ruotsi on pyytänyt Suomea tukemaan Malin MINUSMA-operaation lääkintähuoltoa suomalaisilla erikoislääkäreillä. Vuoden 2017 aikana Suomi lähettää operaatioon yhteensä kahdeksan lääkäriä, joista puolet ovat kirurgeja ja puolet anestesialääkäreitä. Ruotsin esittämän tukipyynnön mukaisesti lääkärit tulevat toimimaan osana ruotsalaista joukkoa ja he ovat erikoistuneet ampuma- ja räjähdevammojen hoitoon.

Suomalaislääkärit toimivat Timbuktussa osana ruotsalaista komppaniaa ja Timbuktussa palvelevien lääkäreiden rotaation pituus on noin kahdeksan viikkoa. Heidän työtehtäviinsä kuuluu sekä tukikohdan lääkäripalvelujen tuottaminen että partioiminen ruotsalaisten mukana Timbuktua ympäröivillä alueilla. Ensimmäiset suomalaislääkärit ovat jo kotiutuneet alueelta ja saivat toiminnastaan ruotsalaisilta erinomaista palautetta.

Suomalaislääkärit ovat erinomaisen motivoituneita tehtäviinsä. Heidän mielestään tehtävä on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää omaa ammattiaitoa poikkeusolosuhteissa toimimisessa. Samalla se antaa hyvän näkemyksen niistä olosuhteista, jotka on otettava huomioon koulutettaessa lääkintähenkilökuntaa vastaaviin vaativiin olosuhteisiin tai tehtäviin.

Vaikka itse MINUSMA- operaatio on toiminnallisesti varsin haastava, niin olosuhteista kuin Malin kokonaistilanteestakin johtuen, on se myös samalla erinomainen tilaisuus kehittää suomalaista osaamista vaativissa olosuhteissa. Operaatio lisää osaamista jokaisen lääkärin kohdalla, niin henkilökohtaisella kuin järjestelmääkin palvelevalla tavalla. Viimeaikaisten uutisten perusteella näyttää siltä, että taktisen-ensihoidon osaamiselle on käyttöä, ikävä kyllä, myös Suomessa.

Osallistuminen MINUSMA -operaatioon tuottaa Suomen puolustusvoimille arvokasta tietoa ja osaamista sotilaalliseen lääkintäsuorituskykyyn liittyen. Yhteistyö on osa myös Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä ja tuottaa tietoa vaativan operaation kalusto- ja henkilöstötarpeista.