KRIHAblogi

 

Sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa - kolmas osa

Julkaisupäivä 25.5.2018 13.52 Blogit

Komentaja Tapio Lineri palveli UNTSO-operaation Damaskoksessa toimivan sotilastarkkailijaosaston johtajana 1.4.2017–23.4.2018. Lue kolmiosaisesta blogisarjasta Linerin kokemuksista osana 70-vuotiasta operaatiota.

Keskeisen ja konkreettisen haasteen tarkkailutoiminnalle Syyriassa, kuten muissakin kohteilla UNTSO-operaatiossa, aiheuttaa turvallisuustilanne. Erityisesti sen nopeat ja yllättävät vaihtelut.

Syyrian taistelujen aiheuttama epävakaus erityisesti tulitaukolinjan itäpuolella vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja tekemiseen operaatioalueella. Sotilastarkkailijoiden joutuminen vahingossa eri aseellisten ryhmittymien väliin on todellinen riski. Näihin riskeihin vastataan eri keinoin ja luonnollisesti suojautuminen on aina avainasemassa.

Arkipäiväisessä toiminnassa liikenne muodostanee kuitenkin todennäköisimmän uhkan tarkkailijoille.

Liikenne on vilkasta, ajonopeudet usein suuria, ajoneuvojen kunto vaihtelevaa ja keliolosuhteetkin toisinaan haasteellisia. Siten tarkkailijoiden oman liikennekäyttäytymisen on oltava ennakoivaa ja kuhunkin tilanteeseen asiallisesti sovitettua, kohteliastakin. Suomessa järjestetyn laadukkaan sotilastarkkailijakurssin ajoharjoitukset, ensiapukolutusta unohtamatta, ovat todella hyödyksi.

Kuten blogisarjan ensimmäisessä osassa totesin, syyrialaiset ovat hämmästyttävän hyvin sopeutuneet elämään tämänhetkisessä ympäristössä. Toivottomuutta ei näy.

Suomen Lähi-idän instituutin entinen johtaja ja todellinen Syyria-asiantuntija, tohtori Ari Kerkkänen on kerran osuvasti todennut: "Diplomatialle on annettava tilaa. Yhteiskunnalliset muutosprosessit kestävät vuosikymmeniä; nopeita, onnistuneita ratkaisuja ei ole edes olemassa."

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut haastavimmaksi ja monimuotoisemmaksi, on UNTSO-operaatiolle edelleen tilausta. Työkalu valitaan tilanteen mukaan ja UNTSO:ssa paras työkalu on tarkkailijoiden ja paikallisten ihmisten välinen luottamus, mikä edesauttaa aselevon valvontaa ja luotettavan tiedon saamista alueelta.

70-vuotispäiväänsä valmistautuvalla, useissa yhteyksissä joustavaksi todetulla operaatiolla on hyviä mahdollisuuksia tarjottavanaan Lähi-idän vakauden kehittämiseksi.

Selaa blogin artikkeleita