Hyppää sisältöön

KRIHAblogi

 

KRIHAblogi tarjoaa näkymän operaatioiden arkeen rauhanturvaajien näkökulmasta Afrikasta Lähi-Itään.

Kuulumisia julkaistaan jokaisesta operaatiosta vuorollaan ja kriisinhallinnan arki sekä tunnelmat tulevat tutuiksi lukijoille operaatioiden toimialueilta. Uusimmat tunnelmat välitetään eteenpäin myös Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavilla.

 

Mentorina Somaliassa

Julkaisupäivä 29.7.2022 10.07 Blogit

Mentoroinnissa on aina kyse yhteistyösuhteesta, jonka tavoitteena on edistää ja tukea oppimista ja osaamista. Työ etenee aina mentoroitavan ehdoilla ja on ennen kaikkea kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä asioista keskustelemalla.

Tärkein osa mentorin tehtävääni operaatiossa on tukea Somalian asevoimien tarpeita, auttaa määrittämään koulutukselle pidemmän aikavälin tavoitteita sekä pohtia yhdessä Somalian asevoimien koulutuksesta vastaavan henkilöstön kanssa niitä keinoja ja menetelmiä, joilla tavotteisiin voidaan päästä. Mentoroinnin ”lopputuote” käytännössä näkyy muun muassa operaation toimeenpanemissa kursseissa, toisaalta iso osa tehdystä työstä kantaa hedelmää vasta pidemmällä aikavälillä, jopa vuosien päästä.

Kokemukseni koulutuksen suunnittelusta ja aiemmat tehtäväni Puolustusvoimissa muun muassa kurssinjohtajana ja Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana ovat osoittautuneet valtavan hyödyllisiksi näiden kuluneen reilun kuuden kuukauden aikana. Vaikka minulla ei ollut operaatiota edeltävää kokemusta mentoroinnista ja rehellisesti sanottuna tehtävä ja siinä selviytyminen jännittivätkin, uskon, että olemme ottaneet puolessa vuodessa taas muutamia pieniä askeleita eteenpäin Somalian asevoimien suorituskyvyn ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Omasta näkökulmastani operaatiosta saamani hyöty on sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti todella merkittävä. Mentorin tehtävä on osoittautunut lopulta todella monipuoliseksi, Somalian asevoimien henkilöstön kanssa tehtävän koulutuksen suunnittelun ja keskustelujen lisäksi minulla on ollut mahdollisuus tutustua hyvin laajasti myös muiden kansainvälisten toimijoiden työhön. EUTM Somalia -operaation lisäksi vastaavaa työtä maassa tekevät esimerkiksi YK, siviilikriisinhallintaoperaatio EUCAP (European Union Capacity Building Mission in Somalia), yhdysvaltalaiset, britit ja turkkilaiset, joten yhteistyön, koordinoinnin ja avoimen keskustelun merkitys on todella konkretisoitunut aivan uudella tavalla.

Työskentely erilaisessa kulttuurissa ja hyvin erilaisessa toimintaympäristössä on myös osaltaan opettanut paljon. Operaation johtovastuu on Italialla, ja italialainen sotilaskulttuuri toimintatapoineen poikkeaa välillä merkittävästikin siitä, mihin suomalaisena upseerina on vuosien aikana tottunut. Vielä enemmän oppia on tarjonnut tietysti työskentely somalialaisten kanssa. On ollut todella kiinnostavaa oppia maan kulttuurista ja myös tutustua paremmin niihin ihmisiin, joiden kanssa työskentelen. Huoleni siitä, että somalialainen eversti ei suostuisi edes puhumaan suomalaisen nuoremman naisupseerin kanssa osoittautui sekin onneksi täysin turhaksi.

Suurin henkilökohtainen hyöty ja oppi kielitaidon kehittymisen lisäksi mentorin tehtävästä Somaliassa liittyykin ehdottomasti toimintaan ja elämiseen monikulttuurisessa ympäristössä ja yhteisössä. Saman ”katon” alla IC (International Campus) -tukikohdassa elää todella monen maan kansalaisia ja meillä kaikilla on omat tapamme toimia niin työssä kun vapaa-ajalla.

On ollut todella mielenkiintoista ja ennen kaikkea kasvattavaa poistua omasta kuplasta, nähdä millaista elämä tässä maassa on ja samalla myös elää ja työskennellä hyvin tiiviisti yhdessä esimerkiksi italialaisten, espanjalaisten ja ruotsalaisten kanssa, joista osasta on jo tullut hyvinkin läheisiä ystäviä. Kaikki tämä kokemus on varmasti hyödyllistä myös operaation jälkeen, kun palaan virkatyöhöni Puolustusvoimien Kansainväliseen keskukseen.

majuri Anna Puolakka (EUTM-Somalia, Training Mentor)

EUTM Somalia