Hyppää sisältöön

Försvarsmakten utreder rengöring av pipettspetsar

Försvarsmakten
5.5.2021 13.11
Pressmeddelande

Försvarsmaktens forskningsanstalt har inlett ett underhållsberedskapsprojekt för att undersöka rengöringen av engångsartiklar av plast. Projektet kommer att inledas på initiativ av social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen. Parterna har också åtagit sig att finansiera och vägleda projektet.

Projektet utvecklar en rengöringsmetod för rengöring av pipettspetsar (med filter och utan filter) i Finland. Pipettspetsar behövs till exempel vid covid-19-testning inom vården.

Under projektets gång kommer en "pilot" att genomföras för implementering av kemisk rengöring i laboratorieskala i större skala. Resultatet är en plan för ett snabbrengöringskoncept för pipettspetsar produktionsomfattning i Finland.

Förra året ledde Försvarsmakten, som ett flermyndighetsprojekt, en studie om rengöring av engångsskydd, vilket resulterade i utveckling av en väteperoxidrening i industriell skala av denna skyddsutrustning i Finland. Hittills har ingen sådan industriell rengöringsprocess behövts, eftersom tillgången till skyddsutrustning på marknaden har förbättrats.

Utöver Försvarsmakten kommer andra myndigheter, universitet och forskningsinstitut att delta i projektet.