Puolustusvoimien tutkimusohjelma

Puolustusvoimien tutkimusohjelmassa kehitetään Puolustusvoimien, kotimaisen tiedeyhteisön ja teollisuuden yhteistä ymmärrystä, osaamista ja valmiutta. Tavoitteena on luoda ja osoittaa toimiviksi uusia konsepteja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, joka huomioi niin käyttöperiaatteet, tekniikan kuin ihmisenkin.

Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2021 -infotilaisuus

Puolustusvoimat järjesti PVTO2021-informaatiotilaisuuden Pääesikunnassa 19.6.2019. Tilaisuudessa esiteltiin tutkimusohjelman hankinta-aikataulu sekä tutkimuksellisesti kiinnostavat aihepiirit.

Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2017

Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti 2.1.2017 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan PVTO2017:ään liittyvät hankintasopimukset. Hankintakokonaisuus sisältää kolme hankekokonaisuutta, jotka jakautuvat projekteiksi. Vuonna 2017 toteutettiin tutkimusohjelmaa tukevat soveltuvuustutkimukset, ja niiden jatkotutkimukset toteutetaan vuosina 2018–2020.

PVTO:n yhteyshenkilö on insinöörimajuri Sami Sundström, Pääesikunta, etunimi.sukunimi(a)mil.fi, puh. 0299 800.

Lue lisää: Puolustusministeriön tiedote