Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien tutkimustoiminta pähkinänkuoressa

Tutkimustoiminta pähkinänkuoressa

Kansainvälinen turvallisuustilanne muuttuu nopeasti. Teknologia edistyy kiihtyvällä vauhdilla; samalla sodankäynnin muodot ja jopa itse sodan käsite muuttuvat. Puolustusvoimien tulee kyetä reagoimaan muutoksiin nopeasti sekä ennakoimaan tulevaisuuden kehitystä. Siksi tarvitaan tutkimusta.

Tietoa ja suorituskykyä​ tutkimuksella

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tuottaa perusteet puolustusjärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle.

​Tutkimus- ja kehittämistoiminta luo Puolustusvoimien johdolle tietopohjaa päätöksentekoon mm. tuottamalla strategista tilannekuvaa ja analyysiä turvallisuusuhkista, ennakoimalla tulevaa kehitystä sekä kehittämällä puolustusjärjestelmän suorituskykyä.

Uuden tiedon ja uusien sovellusten tuottamisen lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminta synnyttää ja ylläpitää ​osaamista ja asiantuntemusta, jota tarvitaan​ puolustuksen suunnitteluun sekä suorituskykyjen rakentamise​en​, käyttöön ja ylläpitoon. Lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminta luo perustan sotilashenkilöstön ja asiantuntijoiden ajantasaiselle koulutukselle.

Myös Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet pohjautuvat tutkimustietoon. Tutkimus- ja kehitystoiminta tukee merivoimien kaluston sekä ilmavoimien Hornet-hävittäjien suorituskyvyn uusimishankkeita (Laivue 2020 ja HX).

Tutkimus- ja kehitystoiminnalla tuetaan lisäksi Puolustusvoimien rauhanajan tehtäviä, muiden viranomaisten toimintaa, osallistumista kriisinhallintaoperaatioihin sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä.

Soveltavaa ja perustutkimusta

Puolustusvoimat tekee ensisijaisesti sellaista tutkimusta, jota ei ole muualta saatavissa tai jossa omavarainen asiantuntemus on kriittisen tärkeää.

Puolustusvoimien tekemä teknologinen tutkimus on pääosin soveltavaa tutkimusta sekä konseptien kehittämistä ja kokeilutoimintaa. Suuri osa tästä tutkimuksesta tehdään Pääesikunnan ohjaamassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa. Lisäksi puolustushaarat tekevät omaan toimintaansa liittyvää tutkimusta. Sotilaslääketieteen keskus tutkii mm. ihmisten toimintakykyä sekä kemiallisten ja biologisten uhkien tunnistamista ja torjuntaa.

Osa puolustustutkimuksesta on perustutkimusta, joka tähtää uuden ilmiön ymmärtämiseen ilman että tutkimukselle vielä olisi nähtävissä välittömiä sovelluksia. Perustutkimusta tehdään mm. sotatieteiden alalla Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka vastaa upseerien ja sotatieteilijöiden koulutuksesta Suomessa.

´