Hyppää sisältöön

Tutkimuksen painopisteet (Kuva: Puolustusvoimat)

Tutkimuksen painopisteet

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimintaa keskitetään lähivuosina erityisesti seuraaville, toisiinsa vaikuttaville alueille:

1) Nousevat teknologiat. Teeman sisällä seurataan useiden teknologioiden kehitystä. Tutkimuksen painopisteenä ovat tilannetietoisuus ja miehittämättömät järjestelmät. Tilannetietoisuudessa korostuvat sensoriteknologiat ja sensoreiden tuottaman tiedon käsittely. Miehittämättömien järjestelmien tutkimus käsittää myös autonomiset piirteet sekä niiden taustalla olevan koneen kognition ja tekoälyn.

2) Sotilaallinen toimintaympäristö. Tämän tutkimusalueen prioriteettiteemat ovat lähialueen sotilaallinen kehitys sekä uudet operatiiviset ympäristöt. Operatiivisista ympäristöistä maa, meri ja ilma sekä sähkömagneettinen spektri pysyvät keskeisinä, mutta niiden rinnalla avaruus-, kyber- ja informaatioulottuvuuksien merkitys kasvaa.

3) Puolustusjärjestelmän suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Prioriteettiteemoja ovat vaikuttamisen ja suojan sekä tiedustelun, valvonnan ja johtamisen kehittäminen. Lisäksi tutkimuksella tuetaan maapuolustuksen kehittämistä 2030-luvulla.

Päivitetty 31.3.2020

´