Hyppää sisältöön

Tutkimuksen tekijät

Puolustustutkimus on laaja-alaista

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta on monitieteistä: se ulottuu puolustusdoktriinien ja sotataidon tutkimuksesta aina taistelijan toimintakyvyn tutkimukseen ja teknisten suorituskykyjen kehittämiseen esimerkiksi ase- ja suojateknologioiden avulla. Puolustusvoimien T&K-sektorilla työskentelee laaja kirjo asiantuntijoita: insinöörejä, upseereja, lääkäreitä, fyysikkoja, kemistejä, humanisteja jne.

Puolustusvoimat tekee noin 340 henkilötyövuotta tutkimusta vuosittain. Tämän lisäksi Puolustusvoimat teettää ​merkittäviä tutkimushankkeita yhteistyö-kumppaneilla. Kaikkiaan Puolustusvoimat käyttää T&K-toimintaan n. 48 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 1,95 % sotilaallisen maanpuolustuksen kokonaismenoista.

Tutkimustoiminnalla varmistetaan, että puolustusvoimat kehittää oikeita suorituskykyjä ja hankkii tarkoituksenmukaisinta puolustusmateriaalia. Virhehankinnan välttäminen sekä puolustusmateriaalien elinkaaren pidentäminen T&K-toiminnan avulla voi säästää merkittävästi kustannuksia.

Tutkimuksen tekijät puolustusvoimissa

Puolustusvoimien sisäistä tutkimus- ja kehitystyötä tehdään useissa organisaatioissa:

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maavoimat

Merivoimat

Ilmavoimat

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Sotilaslääketieteen keskus

Puolustusvoimien pääesikunta koordinoi tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaisuutta. Pääesikunnan suunnitteluosasto kokoaa yhteen puolustushaarojen tunnistamat, puolustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvät tutkimustarpeet. T&K pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin mahdollisimman kattavasti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti ottaen samalla huomioon tutkimuksen strategiset painopistealueet.

Puolustusvoimien omaa tutkimustoimintaa täydentää kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö.

Kansallinen yhteistyö

Yliopistot ja tutkimuslaitokset, teollisuus sekä eri hallinnonalat kuuluvat puolustusvoimien tutkimusyhteistyön kansallisiin kumppaneihin. Yhteistyö keskittyy teemoihin, joilla kehitetään Puolustusvoimien suorituskykyjä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kotimaisella puolustusteollisuudella on tärkeä rooli mm. keskeisten asejärjestelmien ylläpidossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomelle tärkeimpiä kansainvälisen puolustustutkimuksen yhteistyöfoorumeja ovat Euroopan puolustusvirasto EDA, Naton tiede- ja teknologiaorganisaatio STO sekä Pohjoismainen puolustusyhteistyö NORDEFCO. Lisäksi puolustusvoimat tekee kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä mm. USA:n ja Ruotsin kanssa.

´