Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus pääkaupunkiseudun puolustamiseksi kylmän sodan aikana laadituista suunnitelmista

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.9.2021 11.50
Tiedote
Everstiluutnantti Mika Jääskeläinen

Everstiluutnantti ja sotatieteiden maisteri Mika Jääskeläisen sotahistorian tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon auditorio Itälinnakkeessa 15. lokakuuta 2021 kello 12.00 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian professori Petteri Jouko ja vastaväittäjänä dosentti, FT, komentajakapteeni Juuso Säämänen

Jääskeläisen väitöstyön otsikko on Suunnitelmat pääkaupunkiseudun puolustamiseksi jatkosodan lopulta 1960-luvun alkuun. Työ on laadittu sotahistorian tieteenalalle, mutta työssä on myös kytkös operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalaan. Työssä on tutkittu kahden ensimmäisen viime sotien jälkeisen suunnittelukierroksen aikaisia operatiivisia suunnitelmia ja liikekannallepanon valmistelua pääkaupunkiseudun alueella. Erityisesti on tarkasteltu suunnitelmien kehittymistä, kehittäjiä sekä näiden suunnitelmien laatimiseen käytettyä menetelmää. Koska työn painopiste on suunnitelmien kehittymisen käsittelyssä, ei tutkimus siten käsittele koko puolustusvalmiutta. Ajallinen lähtökohta on jatkosodan lopun tilanne Helsingissä vuonna 1944. Käsittely ulottuu 1960-luvun alkuun, jolloin käynnistettiin kansallisesti uuden operatiivisen suunnitelman sekä vuonna 1966 toteutuneen puolustusvoimauudistuksen valmistelut. 

Tutkimustulokset osoittavat suunnitelmavalmiuden olleen molempien suunnittelukierrosten jälkeen hyvä, etenkin sisäisen järjestyksen säilyttämisen ja täydennyskokoonpanon joukkojen käytön osalta. Sen sijaan liikekannallepanon valmisteluissa päästiin toisella suunnittelukierroksella edellistä pidemmälle. Molemmilla suunnittelukierroksilla Helsingin linnoitusalueella oli keskeinen rooli, sillä Helsingin suojaamisen ja pääkaupunkiseudun puolustuksen toteutus perustui liikekannallepanon alkuun saakka käytännössä Helsingin linnoitusalueen suunnitelmaan. Suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudessa oli monia haasteita, jotka painottuivat vanhenevaan kalustoon ja aseisiin sekä keskeneräiseen liikekannallepanokykyyn. Suunnitelmat vastasivat kuitenkin ylemmän johtoportaan antamaan tehtävään sekä maahanlaskuihin ja maihinnousuihin painottuneeseen uhkakuvaan. Lisäksi ne sisälsivät pääkaupunkiseudun omaleimaisia ja muista kansallisista tekijöistä poikkeavia erityispiirteitä, kuten väestön evakuointi sekä kansallisen päätöksenteon ja kansallisesti merkittävien kohteiden suojaaminen.

Väittelijä, everstiluutnantti Mika Jääskeläinen (s. 1976) palvelee kansainvälisessä esikuntatehtävässä Tukholmassa.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisöllä on tilaisuuteen rajattu pääsy. Väitöstilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalla.

Väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot: 
Mika Jääskeläinen
[email protected]