Hyppää sisältöön

Tutkimus Venäjän kansallisen internetsegmentin strategisista vaikutuksista

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 14.3.2023 10.26
Tiedote

Majuri Juha Kukkolan tutkimus kehittää käsite- ja teoriapohjaa rakenteellisen kyberasymmetrian tutkimukseen ja tarkastelee Venäjän kansallisen internetsegmentin strategisia vaikutuksia.

Laadulliseen analyysiin perustuva tapaustutkimus osoittaa, että kybervoimaa voidaan tutkia kybertilaa muokkaavana keinona. Tämä lähestymistapa tarjoaa uuden perspektiivin kansallisten kyberstrategioiden vaikutusten sekä valtioiden asymmetristen valtasuhteiden tarkasteluun. 

Tutkimuksen pääväitteenä on, että kansallisen internetsegmentin luomisen aiheuttama rakenteellinen kyberasymmetria asettaa merkittäviä reunaehtoja ja viitekehyksiä valtioiden voimankäytölle kybertilassa. Kukkola esittää, että rakenteellinen kyberasymmetria muokkaa myös voimankäytön vaikutuksia. Kansallisen internetsegmentin rakentaminen on siten verrattavissa strategisen tason kybertaistelutilan valmisteluun. Onnistuneesti loppuun saatettuna Venäjän kansallinen internetsegmentti voi muuttaa kybertilan globaalia voimatasapainoa. 

Nykyisellään visioituun venäläiseen kansalliseen segmenttiin sisältyy kuitenkin vakavia haavoittuvuuksia. Sen rakentaminen tulee lisäämään keskinäisriippuvuutta sodankäynnin toimintaympäristöjen välillä, suurvaltakilpailua, eskalaatioriskiä ja ennalta ehkäisevän kyberhyökkäyksen vaaraa. Kansallinen internetsegmentti lisää kybertilan pirstoutumista ja vahvistaa kybersuvereniteetin normia. 

Tutkimus on luettavissa Doria-julkaisuarkistossa.
 

´