Hyppää sisältöön

Sotilasjohtaja taistelussa -teos avaa uuden näkymän ihmiseen taistelutilassa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.12.2022 11.40
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun uuden Joukko, johtaja, sotilas -tutkimusteeman ensimmäinen artikkelikokoelma julkaistiin viime torstaina. Teos käsittelee ihmistä taistelun johtajana viidestä eri näkökulmasta.

KUVA
kuvateksti: Kirjan toimittaneet apulaissotilasprofessori everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka ja everstiluutnantti Juha Hollanti. 

Sotilasjohtaja taistelussa on Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen uusin tuotos: artikkelikokoelma, joka on osa laajempaa, poikkitieteellistä tutkimusteemaa. Kirjan ovat toimittaneet apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka ja everstiluutnantti, ST Juha Hollanti. Teoksen kirjoittajaryhmä koostuu 14 henkilöstä, jotka edustavat tieteenalojen ja ainelaitosten rajat ylittävää työyhteisöä. 

Vaikka teoksen yhtenä isona teemana on johtajuus, se ei kuitenkaan ole kaikkien artikkelien pääaihe:

- Johtajuus on kyllä kaikissa yhdistävä termi, mutta artikkelien aiheet itsessään ovat ikään kuin erilaisia näkökulmia sotilasjohtajaan kohdistuviin vaatimuksiin. Tämä ei pelkisty ainoastaan pelkästään johtamisen tutkimukseen, kertoo toinen teoksen toimittajista apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka.

Apulaisprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka

Kyseinen teos sisältää yhteensä viisi artikkelia, joiden aiheina ovat alivoimaisen taktiikka, eettinen toimintakyky, menestyvä taktinen ajattelija luovuuden ja asiantuntijuuden näkökulmasta, itsensä johtaminen sekä fyysisen toimintakyvyn merkitys. 

Alivoimaisen taktiikan paradigma

Teoksen avausartikkelissa tarkastelun lähtökohtana on alivoimaisen taktiikan johtoajatus: 

- Kyse ei ole mistään voiton kaavasta. Alivoimaisen taktiikan ydinajatuksen voisi määritellä seuraavasti: menestyäkseen taistelussa alivoimaisen osapuolen on kyettävä immateriaalisten keinojen avulla hallitsemaan vihollistaan etevämmin aikaa suhteessa tilaan ja voimaan, everstiluutnantti Hollanti kertoo. 

Everstiluutnantti, ST Juha Hollanti

Tutkimus ajan tasalla

Ukrainan sota on havainnollistanut tutkimuksen ja teoksen käsittelemien aiheiden ajankohtaisuuden: 

- Julkaisun eteen on toki tehty työtä jo paljon ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja vaikka suorasanaisesti käynnissä olevaa sotaa ei analysoida, niin se mitä tästä sodasta voidaan jo tässä vaiheessa päätellä todistaa näkökulmien ja tutkimustulosten relevanssia, toteaa apulaissotilasprofessori, everstiluutnantti Pulkka. 

Voit lukea ja ladata teoksen sähköisesti Doria-julkaisuarkistosta

´