Osiot
Valikko
Tutkimus

Pro gradu -tutkielmien monipuolisuus tulee esiin esittelyseminaarissa

Maanpuolustuskorkeakoulu 4.8.2017 12.29
Tiedote

Kuudennen sotatieteiden maisterikurssin pro gradu -töitä esiteltiin tämän viikon keskiviikkona ja torstaina Maanpuolustuskorkeakoululla. Esittelyseminaari antaa valmistuvalle maisterille mahdollisuuden osoittaa asiantuntemuksensa työnsä aiheesta ja samalla muille opiskelijoille tilaisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan.

Seminaaria seuraamassa olivat valmistuvat opiskelijat, nuoremman maisterikurssin opiskelijoita sekä koulun johtohenkilöitä. Gradujen aihekirjo oli laaja, ja joukkoon mahtui tutkielmia aina sotahistoriallisista aiheista tällä hetkellä ajankohtaisiin aiheisiin.

Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitoksen pro graduissa oli käsitelty muun muassa nuoren upseerin työuupumusta perfektionismin näkökulmasta sekä sodan ajan jalkaväkikomppanian päällikön toimintakyvyn vaatimuksia. Venäjän sotilasoperaatioita puolestaan tarkasteltiin sekä taktiikan että strategian näkökulmasta.

Yksi esittelijöistä oli työstään parhaimman arvosanan, laudaturin, saanut yliluutnantti Matti Nupponen. Hänen sotataidon taktiikan pro gradunsa käsitteli harhauttamista Venäjän sotilasoperaatioissa. Pro gradun aihe ei ollut hänelle aluksi helppo, sillä ennen aiheeseen syventymistä taustaosaamisen tuli olla riittävällä tasolla.

– Laudaturin saaminen oli minulle iloinen yllätys, sillä työssä alkuun pääseminen oli haastavaa, Nupponen sanoo ja viittaa muun muassa henkilökohtaisiin syihin, jotka vaikuttivat jaksamiseen projektin aikana.

Pro gradu työ antaa hyvän pohjan laajempaakin tutkimukseen, kuten tohtorin väitöskirjaa varten. Nupposta onkin pyydetty väitöskirjaohjelmaan sekä Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmään.

– En ole kieltäytynyt mistään, mutta tarvitsen ensin kuitenkin hengähdystauon tästä aiheesta, Nupponen pohtii.

Sotatieteiden maisterikurssi 6 valmistuu ensi perjantaina 11. elokuuta.