Hyppää sisältöön

Väitös voimaharjoittelun vaikutuksesta sotilaan toimintakykyyn varusmiespalveluksen aikana

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 13.1.2022 13.15
Tiedote

Tutkimuslaitoksen tutkija LitM Tommi Ojasen valmennus- ja testausopin väitöskirja tarkastetaan 14.1.2022 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

​Ojasen väitöstutkimus keskittyi pitkäkestoisen sotaharjoituksen kuormittavuuteen ja erilaisten fyysisten harjoitteluohjelmien toimivuuteen varusmiehillä. 

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on valmistaa sotilasta selviytymään omasta tehtävästään sekä lyhyt- että pitkäkestoisissa kuormituksissa. Oikein suunnitellulla, systemaattisesti jaksotetulla ja riittävän kuormittavalla liikuntakoulutuksella pystytään kehittämään sotilaan fyysistä toimintakykyä eri sotilastehtävien vaatimusten mukaan, selviää Ojasen väitöstutkimuksesta.

Sotilas tarvitsee hyvää fyysistä suorituskykyä, ampumataitoa sekä maastossa liikkumisen taitoa. Liikuntatieteiden maisteri Tommi Ojasen väitöstutkimus osoittaa, että varusmiespalveluksen aikana nuoren miehen fyysistä suorituskykyä pystytään parantamaan oikeanlaisella harjoittelulla eri sotilastehtävien vaatimusten mukaisesti.

Sotilas tarvitsee kestävyyttä ja voimaa sekä näiden yhdistelmää

Sotilaan päivittäisessä työssä tulee paljon matalatehoista aktiivisuutta, joten on tärkeää, että liikuntakoulutuksessa keholle pystyttäisiin antamaan erilaisia ärsykkeitä, jotta fyysinen toimintakyky kehittyisi optimaalisesti. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että varusmiespalveluksen aikana etenkin heikkokuntoisilla fyysinen toimintakyky kehittyy eniten. Kansainvälisten tutkimusten mukaan näyttää siltä, että tehokkain tapa parantaa koulutettavan sotilaan tehtävässä vaadittavaa fyysistä toimintakykyä on harjoitella sekä kestävyys- että voimaominaisuuksia.

Voimaharjoittelun tulee olla suunnitelmallista ja ohjattua. Sotilaiden kestävyyden on osoitettu kehittyvän tehokkaasti intervallityyppisellä harjoittelulla. Säännöllisen ja suunnitelmallisen voimaharjoittelun tiedetään olevan yhteydessä lihaksiston sekä sen tukiosien, jänteiden ja sidekudosten voiman kehittymiseen, tehon ja nopeuden lisääntymiseen ja motorisen suorituskyvyn paranemiseen. Voimaharjoittelu myös kasvattaa lihaksen poikkipinta-alaa ja ylläpitää kehon rasvatonta massaa. Yleisen suorituskyvyn ja vammojen ennaltaehkäisyn lisäksi voimaharjoittelusta on hyötyä taakankantokykyyn, joka on sotilaalle tyypillinen työtehtävä taistelukentällä.

Seuraa väitöstä verkossa

LitM Tommi Ojasen valmennus- ja testausopin väitöskirja “Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers" tarkastetaan 14.1.2022 klo 12 alkaen. 

Väitöstä voi seurata verkkovälitteisesti tästä linkistä: https://r.jyu.fi/dissertation-ojanen-140122

Vastaväittäjänä toimii tohtori Karl Friedl (U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Heikki Kyröläinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 479 ja se on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8977-4

Ojasen väitöskirja koostui neljästä kansanvälisestä vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista. 

Lisätietoja

Tutkija LitM Tommi Ojanen, tommi.ojanen(a)mil.fi
 

´