Hyppää sisältöön

Tutkimuskatsaus – Vakaus vastaan vaikuttaminen

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 31.5.2023 14.04
Tiedote

Katsauksessa tarkastellaan länsimaista näkemystä valtion vakauteen liittyvistä tekijöistä ja niitä verrataan venäläiseen ajatteluun valtion horjuttamiskeinoista.

Valtioon tai liittokuntiin kohdistuvasta vihamielisestä vaikuttamisesta on keskusteltu ja kirjoitettu runsaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja sen hybridisodankäynti länsimaissa ovat lisänneet kiinnostusta aiheeseen. Tämän katsauksen tarkoituksena on tarkastella länsimaista näkemystä valtion vakauteen liittyvistä tekijöistä ja verrata niitä venäläiseen ajatteluun valtion horjuttamiskeinoista.​

Monet kansanväliset järjestöt tai valtiot tekevät arvioita turvallisuusympäristön tilasta. Yksi tarkkailtava asia on valtioiden vakaus tai pikemminkin valtioiden hauraus. Tässä katsauksessa valtion vakauden osatekijöiksi on valittu Fragile State Indexin indikaattorit.

Venäjän vaikuttamiskeinot

Venäläisessä skenaariotutkimuksessa on esitetty, että tulevaisuuden laaja-alaisessa sodankäynnissä osana sotilaallista voimakamppailua merkittäväksi toiminnaksi muodostuvat operaatiot valtioiden hajottamiseksi, niiden rakenteen ja kansallisen identiteetin tuhoamiseksi.​

Venäjällä julkisesti esitetyt pohdinnat valtion hajottamisen keinoista kohdistuvat niihin tekijöihin, joita yleisesti käytetään valtion vakauden mittareina. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella Venäjä ei ole tyytynyt ainoastaan sotatieteelliseen tutkimukseen, vaan on kohdistanut pitkäkestoista ja laaja-alaista vaikuttamista muihin valtioihin. Sen kaikkia varsinaisia tavoitteita ei ole tiedossa. Onnistuessaan vaikuttaminen voisi johtaa valtioiden tai liittoumien epävakauteen tai jopa hajoamiseen.

Valtion vakauteen vaikuttaminen on osa globaaliin, alueelliseen ja paikalliseen sotilaspoliittiseen tilanteeseen puuttumista heikentäen suorasti tai epäsuorasti vastustajan kykyä suojautua ja säilyttää resilienssiä. Hajottamisen keinoja käytetään systemaattisesti ja monimuotoisesti kaikilla vakauden osa-alueilla. Vaikuttamiseen ja siltä suojautumiseen liittyvää tutkimusta on jatkettava vihamielisen toiminnan torjumiseksi ja sen tehon minimoimiseksi.

Tutkimuskatsaus 3–2023: 2023-3 Vakaus vastaan vaikuttaminen.pdf

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkimusalajohtaja komentaja Juha-Antero Puistola ja erikoistutkija FM Sari Voinoff.

Tutustu myös aiemmin ilmestyneisiin katsauksiin​.

´