Hyppää sisältöön

Tutkimuskatsaus Venäjän tulevaisuusskenaarioiden vaikutuksesta Suomen ja Latvian turvallisuuteen

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 7.2.2024 8.52
Tiedote

Tutkimuskatsauksessa analysoidaan Venäjän aggressiivisen ulkopolitiikan vaikutuksia Latvian ja Suomen turvallisuuteen.

Helmikuun 24. päivänä 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan muuttaa dramaattisesti globaalia ja eurooppalaista turvallisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Tässä tutkimuskatsauksessa analysoidaan Venäjän aggressiivisen ulkopolitiikan vaikutuksia Latvian ja Suomen turvallisuuteen.

Tämän tutkimuskatsauksen kirjoittajat edustavat Latvian ja Suomen Venäjään liittyvää tutkimusta ja tarkastelevat siksi yhdessä Venäjän naapureina sen tulevaisuudenkulkuja yhä kiristyvässä globaalissa turvallisuusympäristössä. Venäjä harjoittaa irredentististä politiikkaa; siksi Venäjän uusimperialistiset pyrkimykset asettavat Suomen ja Latvian vaaraan, koska molemmat ovat olleet osana Venäjän keisarikuntaa, ja Latvia Neuvostoliiton miehittämänä.

Venäjän tulevaisuusskenaarioiden analyysin avulla tutkimuksessa tiivistetään ajatuksia Venäjän mahdollisista kehityskuluista ja vastataan tutkimuskysymykseen: Mihin toimiin Suomen ja Latvian tulisi ryhtyä, jotta ne voisivat tulevaisuudessa lieventää tai torjua Venäjästä aiheutuvia kansallisia turvallisuusriskejä?

2024:2 The Russo-Ukraine War: the implications for the security of Finland and Latvia

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkija FM Sari Voinoff.

Tutustu myös muihin aiemmin ilmestyneisiin tutkimuskatsauksiin.

´