Hyppää sisältöön

Puolustustutkimuksen vuosikirja 2023 tarkastelee sodankäynnin muutosta

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 11.4.2023 13.05
Tiedote

Vuoden 2023 Puolustustutkimuksen vuosikirjan teema on sodankäynnin muutos. Teeman mukaisesti kirjassa tarkastellaan erilaisia sodankäynnin tunnistettuja muutostekijöitä ja ilmiöitä muun muassa teknologian, ihmisen toimintakyvyn sekä käyttö- ja toimintaperiaatteiden näkökulmista.

Vuosikirja esittelee ajankohtaista näytteitä Puolustusvoimien korkeatasoisesta tutkimustoiminnasta.

Tieteellisesti tutkittu tieto on tukeva perustus

Suomi on puolustukseen liittyvissä valinnoissaan tehnyt oikeita ratkaisuja. Jotta näin olisi myös tulevaisuudessa, on osavastuu onnistumisesta tutkimuksella. Strateginen ennakointi sekä suorituskyvyn rakentaminen, käyttö ja ylläpito perustuvat tutkimuksella tuotettuun tietoon.

Puolustusvoimien tarpeita vastaavalla tutkimustoiminnalla on erilaisia rooleja. Ennakoinnin näkökulmasta tutkimus katsoo tulevaisuuteen ja luo tietopohjaa sille, että Puolustusvoimilla on käynnissä ja valmistelussa oikeaan aikaan oikeanlaisia kehittämisohjelmia ja niiden edellyttämää sotataitoa. Tutkimuksella rakennetaan osaamista valittujen suorituskykyjen hankkimisen ja rakentamisen pohjaksi. Käytön evästäminen takaa, että rakennettuja suorituskykyjä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Historiaa ei tällä hetkellä vain kirjoiteta, vaan sitä tehdään. Sotilaallinen toimintaympäristö on muutoksessa, ja tutkimuksen tulee pystyä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja hyödyntämään mm. Ukrainan sodasta saadut opit. Tieteellisesti tutkitun tiedon merkitys toiminnan perustana ei vähene.

Antoisia lukuhetkiä!

´