Hyppää sisältöön

Hyvän sotilasjohtajan jäljillä – tutkimuskatsaus kadettien johtamiskäyttäytymisestä

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Julkaisuajankohta 10.5.2023 7.41
Tiedote

Tutkimuskatsauksessa kerrotaan kadettien soveltuvuusarvioinnista ja johtamiskäyttäytymisen tutkimisesta.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston toteuttama psykologinen soveltuvuusarviointi tuottaa vuosittain Maanpuolustuskorkeakoululle tärkeää tietoa kadettikokelaiden potentiaalista kasvaa hyviksi sotilasjohtajiksi. Ovatko arvioinnit osuneet oikeaan, ja miten tätä voisi selvittää? Katsauksessa esitellään kadettien johtamiskäyttäytymisen tutkimista ampumaharjoitusympäristössä, joka toteutettiin tammikuussa 2023 Maanpuolustuskorkeakoulun ampumaharjoituksessa Vuosangassa.

Tutkimus on osa laajempaa upseerivalintojen seurantatutkimusta, jossa selvitetään, miten valintavaiheessa tehty soveltuvuusarviointi on yhteydessä havaittuun johtamiskäyttäytymiseen ja opintomenestykseen kadettikurssilla. Tutkimuksen tulokset raportoidaan seurantatutkimuksen päättyessä vuonna 2024.  Alustavat analyysit kuitenkin viittaavat siihen, että paremmat pisteet soveltuvuusarvioinnista saaneet kadetit suoriutuivat taisteluammunnan johtamisesta keskimäärin paremmin.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen aiemmin ilmestyneet tutkimuskatsaukset

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkija PsM, KTM, psykologi Anna af Schultén.

´