Hyppää sisältöön

MCDC

MCDC (Multinational Capability Development Campaign) on kansainvälistä yhteistyötä, jossa kehitetään monikansallisissa operaatioissa tarvittavia ei-materiaalisia suorituskykyjä.

MCDC-kampanjan johtovaltio on Yhdysvallat, ja työhön osallistuu 22 valtiota sekä Naton kehittämisestä vastaava johtoporras (Allied Command of Transformation, ACT) ja EU:n puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA). MCDC-ohjelma on kuusivuotinen (2015–2020), ja se toimeenpannaan kolmessa kahden vuoden jaksossa.

Puolustusvoimat osallistuu MCDC:hen tavoitteenaan tukea kansallisten suorituskykyjen kehittämistä, luoda tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia sekä parantaa kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Jaksolla 2017–2018 Suomi osallistui seuraaviin kahdeksaan projektiin:

1. Hybridiuhkien torjunta 2 (Countering Hybrid Warfare, CHW2) tuotti käsikirjan hybridiuhkien torjuntaan, painopisteenä havainnointi, estäminen ja vastaaminen.

2. Tappavan ja ei-tappavan vaikuttamisen menetelmät (Integrating Lethal and Non-lethal Actions, ILNA) -projektissa pyrittiin integroimaan tappavat ja ei-tappavat suorituskyvyt monikansallisen operaation suunnittelun osaksi.

3. Henkilöstön pelastaminen (Coalition Personnel Recovery Capability, ICPRC) tuotti oppaan henkilöstön pelastamiseen toimialueelta (avustusjärjestöjen panttivankitilanteet, kriisinhallinta, sotatila jne.).

4. Informaatioaikakauden johtaminen (Information Age Command and Control, InfoAge C2) käsitteli uusien teknologioiden vaikutuksia johtamiseen ja mahdollisuuksia johtamisen tukena.

5. Globaalin integroidun logistiikan nopea yhdistäminen (Global Integrated Logistics for Rapid Aggregation, GILRA) tutki logistiikan mahdollisuuksia varastoinnissa, toimittajatuessa ja 3D-tulostuksessa.

6. Modulaarinen monikansallinen lääkintäyksikkö (Medical Modular Approaches, MMA) tuotti konseptin monikansallisen modulaarisen lääkintäyksikön toimintaeriaatteista.

7. Kansainvälinen kyberoperaation suunnittelun opetusohjelma (International Cyberspace Operations Planning Course Curricula, ICOPC)

8. Military Strategic Communication (MilStratCom) -projektissa tuotettiin käsikirja strategisen viestinnän opettamiseen.