Hyppää sisältöön

MCDC

MCDC (Multinational Capability Development Campaign) oli kansainvälistä yhteistyötä, jossa kehitettiin monikansallisissa operaatioissa tarvittavia ei-materiaalisia suorituskykyjä.

MCDC-kampanjan johtovaltiona toimi Yhdysvallat, ja työhön osallistui 22 valtiota sekä Naton kehittämisestä vastaava johtoporras (Allied Command of Transformation, ACT) ja EU:n puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA). Kuusivuotinen (2015–2020) MCDC-ohjelma toimeenpantiin kolmessa kahden vuoden jaksossa.

Puolustusvoimat osallistui MCDC:hen tavoitteenaan tukea kansallisten suorituskykyjen kehittämistä, luoda tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia sekä parantaa kansainvälistä yhteistoimintakykyä.

Vuosina 2019 - 2020 toteutetut projektit

 • Hybridiuhkien torjunta 3 (Countering Hybrid Warfare, CHW3)
 • Ihmisen toimintakyvyn laajentaminen ja optimointi (Human Performance Enhancement/Optimization, HPE/HPO)
 • Henkilöstön pelastaminen (Joint Personnel Recovery 2040, JPR)
 • Modulaarisen monikansallisen lääkintäyksikön toimeenpano (Modular Medical Approaches Employment, MMA EMP)
 • Monikansallinen kyberyksikkö (Multinational Integrated Cyber Fusion Cell, MCNIF)
 • Tekoälyn, automaation ja robotiikan sotilassovellukset (Military Use of Artificial Intelligence, Automation and Robotics, MUAAR)
 • Tulevaisuuden johtajuus (Future Leadership, FUT-LEAD)

Vuosina 2017 - 2018 toteutetut projektit

Jaksolla 2017 - 2018 Suomi osallistui seuraaviin kahdeksaan projektiin:

 • Hybridiuhkien torjunta 2 (Countering Hybrid Warfare, CHW2) tuotti käsikirjan hybridiuhkien torjuntaan, painopisteenä havainnointi, estäminen ja vastaaminen.
 • Tappavan ja ei-tappavan vaikuttamisen menetelmät (Integrating Lethal and Non-lethal Actions, ILNA) -projektissa pyrittiin integroimaan tappavat ja ei-tappavat suorituskyvyt monikansallisen operaation suunnittelun osaksi.
 • Henkilöstön pelastaminen (Coalition Personnel Recovery Capability, ICPRC) tuotti oppaan henkilöstön pelastamiseen toimialueelta (avustusjärjestöjen panttivankitilanteet, kriisinhallinta, sotatila jne.).
 • Informaatioaikakauden johtaminen (Information Age Command and Control, InfoAge C2) käsitteli uusien teknologioiden vaikutuksia johtamiseen ja mahdollisuuksia johtamisen tukena.
 • Globaalin integroidun logistiikan nopea yhdistäminen (Global Integrated Logistics for Rapid Aggregation, GILRA) tutki logistiikan mahdollisuuksia varastoinnissa, toimittajatuessa ja 3D-tulostuksessa.
 • Modulaarinen monikansallinen lääkintäyksikkö (Medical Modular Approaches, MMA) tuotti konseptin monikansallisen modulaarisen lääkintäyksikön toimintaeriaatteista.
 • Kansainvälinen kyberoperaation suunnittelun opetusohjelma (International Cyberspace Operations Planning Course Curricula, ICOPC)
 • Military Strategic Communication (MilStratCom) -projektissa tuotettiin käsikirja strategisen viestinnän opettamiseen.
´