Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus Puolustusvoimissa

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tuottaa perusteet puolustusjärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tutkimuksella luodaan tietoa ja suorituskykyä, ylläpidetään osaamista ja asiantuntemusta sekä rakennetaan perustaa sotilashenkilöstön ja asiantuntijoiden koulutukselle. Soveltavan ja perustutkimuksen avulla ylläpidetään kykyä reagoida muutoksiin nopeasti ja ennakoidaan tulevaa kehitystä. Tutkimus luo myös tietopohjaa Puolustusvoimien päätöksenteon tueksi.

Lue lisää - Tutkimustoiminta pähkinänkuoressa

7.11.2019
Sata vuotta räjähtävää voimaa
Maanpuolustuskorkeakoulu
14.5.2019
Tutkimuskatsaus tieteellisten julkaisujen laadun arvioinnista
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
3.5.2019
Julkaisu maavoimien sotilaan toimintakykyvaatimuksista
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
17.4.2019
Puolustustutkimuksen vuosikirja 2019
Puolustusvoimien tutkimuslaitos