Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus Puolustusvoimissa

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tuottaa perusteet puolustusjärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Tutkimuksella luodaan tietoa ja suorituskykyä, ylläpidetään osaamista ja asiantuntemusta sekä rakennetaan perustaa sotilashenkilöstön ja asiantuntijoiden koulutukselle. Soveltavan ja perustutkimuksen avulla ylläpidetään kykyä reagoida muutoksiin nopeasti ja ennakoidaan tulevaa kehitystä. Tutkimus luo myös tietopohjaa Puolustusvoimien päätöksenteon tueksi.

Lue lisää - Tutkimustoiminta pähkinänkuoressa

28.5.2018
Väitöstilaisuus sotataloudesta
Maanpuolustuskorkeakoulu
6.4.2018
Puolustustutkimuksen vuosikirja 2018
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
13.11.2017
Tohtoriseminaari mahdollistaa kehitysajatusten jakamisen
Maanpuolustuskorkeakoulu
9.10.2017
Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusseminaari
Puolustusvoimien tutkimuslaitos